Brugge

Laatste rechte lijn naar ééngemaakte Haven van Antwerpen-Brugge

Met kamerbrede meerderheid fusiedecreet goedgekeurd

BRUSSEL – Vandaag keurde de commissie van Mobiliteit en openbare werken het “fusiedecreet”, voluit ‘het voorstel van decreet tot hervorming van het beheer van de havengebieden van Antwerpen en Brugge-Zeebrugge’, goed. Dat gebeurde met een kamerbrede meerderheid, wat bewijst dat het draagvlak voor deze intensieve samenwerking bijzonder groot is.

Zowel N-VA, CD&V, Open VLD, Vooruit en Groen ondertekenden het decreet. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting het ultieme doel, een geïntegreerde samenwerking tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge, met als geplande datum 22 april 2022.

De eengemaakte haven als katalysator van de waterstofeconomie

Het samengaan van beide havens, die heel complementair aan elkaar zijn, zorgt ervoor dat de concurrentiepositie wereldwijd een enorme duw in de rug krijgt. De eengemaakte haven wordt de belangrijkste containerhaven en de grootste voor overslag van voertuigen in Europa en één van de grootste breakbulkhavens. Bovendien is het de eerste wereldhaven die openlijk de ambitie durft uit te spreken om economie, mens en klimaat te verenigen.

Door in te spelen op elkaars sterktes, kan de eengemaakte haven het voortouw nemen in het bouwen van dé duurzame haven van de toekomst. Zo kan de kustligging van Zeebrugge en de Antwerpse industriële cluster gebruikt worden om de Europese leider te worden in de waterstofeconomie. Samen met projecten als CO²-Opslag, en later -hergebruik, gaat de Haven van Antwerpen-Brugge de toekomstige energie-uitdagingen volop aan. 

Annick De Ridder, schepen van de Antwerpse haven, voorzitter van de raad van bestuur Port of Antwerp en Vlaams volksvertegenwoordiger: “Je mag niet al te kwistig omspringen met termen als ‘historisch moment’, maar dit is er zeker één. Dit decreet maakt dat we van de Haven van Antwerpen-Brugge ook dé energiepoort naar Europa kunnen maken. Samen schrijven beide havens aan een ambitieus verhaal van duurzame groei op beide platforms.”

HIERONDER VOORZETTEN VOOR DE WOORDVOERDERS

Quote Vlaams volksvertegenwoordiger De Vreese :Twee gigantische economische motoren van Vlaanderen die gaan samenwerken, een initiatief dat alleen maar toegejuicht kan worden. Een belangrijke stap voor Antwerpen, Brugge én Vlaanderen.”

Quote Vlaams volksvertegenwoordiger Van de Wauwer: “Het samengaan van deze havens betekent ook werkgelegenheid. Deze fusie zorgt voor opportuniteiten om één van de grootste werkgevers van Vlaanderen verder uit te breiden.”

Quote Vlaams volksvertegenwoordiger Van Volcem: “Met deze fusie zetten we de haven, en alle bedrijven daarbinnen, nog meer op de wereldkaart. Niet enkel biedt deze éénmaking een versterkte concurrentiepositie, ook worden er nieuwe opportuniteiten gecreëerd.”

Quote Vlaams volksvertegenwoordiger Lambrecht: “Deze samenwerking zal duurzame groei voor zowel Antwerpen als Brugge bewerkstelligen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat op beide platforms gewerkt blijft worden.”

Quote Vlaams volksvertegenwoordiger Annouri: ”Het klimatologische belang van deze fusie kan niet genoeg benadrukt worden. Via deze fusie tonen de havens dat ze belangrijke stappen willen zetten richting een klimaatneutrale toekomst.”