Brugge

Ontwerp voor vernieuwing speelplein ‘t Leitje

BRUGGE – Het speelpleintje ‘t Leitje op Ver-Assebroek krijgt een opwaardering. Dit kleine, rustige speelplein heeft momenteel 1 speeltoestel. Na de vernieuwing komen er 5 speeltoestellen gemaakt uit natuurlijke elementen. Deze legislatuur zet ik in op het vernieuwen van speelpleinen. In het College van Burgemeester en Schepenen van 6 februari werd het ontwerp vernieuwing speelplein ‘t Leitje goedgekeurd.

Huidige situatie

Momenteel is er slechts één speeltoestel op het speelplein, een combinatietoestel voor twee- tot achtjarigen. Aan dit toestel zijn herstelwerken nodig. Daarnaast kent de buurt een toename van wooninfrastructuur. Voor de buurtbewoners en de kinderen uit de buurt is een vernieuwd speelplein met meerdere speeltoestellen belangrijk.

Natuurlijke herinrichting

‘t Leitje is gelegen nabij de Assebroekse Meersen. We houden de natuurrijke omgeving in ere door te kiezen voor een natuurlijke aanleg. De speeltoestellen zijn gemaakt uit Acaciahout. In totaal voorzien we 5 toestellen: een evenwichtsbalk, evenwichtsparcours, een dubbele wip, een klimtoren en voor de allerjongsten een zand-speel-eiland met spelprikkels.

Speelse zitelementen zorgen voor voldoende zitplaatsen met tussenruimtes van steeds 1,5 meter. Op die manier kan een buggy of rolwagen naast de zitelementen geplaatst worden.

Groene ruimte

We zorgen voor groene randen rondom het speelplein. Er wordt een mix van heesters en vaste planten geplanten. Deze hebben kleuraccenten die doorheen de seizoenen kleur zullen brengen. We treffen specifieke maatregelen om de bestaande bomen tijdens en na de werken te beschermen.