Brugge

Stad Brugge investeert 2,5 miljoen euro in baggerwerken en oeverversterking

baggerwerken oeverversterkingswerken brugge water

BRUGGE – Op verschillende plaatsen in Brugge zullen bagger- en oeverversterkingswerken worden uitgevoerd. De reden hiervoor is een sliblaag in de Brugse Reien en de oeverversterking die op verschillende plaatsen versleten is. De baggerwerken zijn noodzakelijk om de waterkwaliteit op peil te houden en door oeverversterking zijn de oevers tegen uitspoeling beschermd. De Brugse Reien zijn wereldwijd gekend en maken de Stad zo pittoresk. Het is dan ook belangrijk dat we er goed voor zorgen.

Baggerwerken

Op 6 locaties baggeren we in totaal een slibvolume van 11.000 m². Deze baggerwerken zorgen voor het behoud van een goede waterkwaliteit en garanderen voldoende diepgang voor de vele bootjes die rondvaren in de Brugse wateren.

Oeverversterking

Om de oevers tegen uitspoeling te beschermen, zullen we deze op heel wat plaatsen versterken. Aan de Bakkersrei, ‘t Stil Ende en de Speelmansrei worden de oevers versterkt. De Bakkersrei krijgt een ecologische oeverversterking aan het Wijngaardplein. De oevers aan het zwaneneiland zijn grotendeels uitgespoeld en de zwanen kunnen zich daaraan kwetsen. Een heraanleg met kokosrollen en -matrassen moet de toegankelijkheid voor de watervogels verbeteren. Ook pakken we de aanwezige hellingen voor de watervogels aan. Eén helling maken we minder steil en één helling zullen we herstellen. Daarnaast komen nog twee extra hellingen.

Vernieuwen aanlegsteigers en herstellen kaaimuren

We vernieuwen ook twee aanlegsteigers: aan Burg 12 en het Wijngaardplein. De kaaimuren aan de Mariastraat, het Arentshof, Dijver en de Augustijnenrei worden hersteld, net als de brughoofden van de Peerdenbrug aan de Groenerei.

Investering

Tijdens de winter van 2022 zullen we het eerste perceel, namelijk de wateren in de binnenstad (excl. Langerei) aanpakken. Het tweede perceel beslaat het Binnenpand en tot het derde perceel behoort ‘t Stil Ende. Dit is een totale investering van 2.570.665 euro.

baggerwerken en oeverversterking brugge
kaartje oeverversterking baggerwerken brugge