Brugge

Beursgebouw en omgeving: een nieuw elan voor West-Brugge

Terwijl de aannemer en zijn ploeg hopelijk genieten van een deugddoende en welverdiende vakantie, geven wij u alvast al een kijk op de wegwerkzaamheden in de omgeving van het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum nà het bouwverlof. Vanaf 9 augustus a.s. wordt er weer volop verder gewerkt aan de heraanleg van de straten. De laatste fase wordt ingezet. Het einde komt in zicht.

Sint-Maartensbilk, tussen CLB en Zwijnstraat

De riolering in deze zone kon voor het bouwverlof nog niet volledig aangelegd worden omdat er eerst nog een gasbuis moet verlaagd worden zodat de nieuwe riolering kan passeren. Na het bouwverlof wordt hier mee gestart, gevolgd door het volledig vernieuwen van de riolering, de betonnering van de rijweg en de aanleg van de voetpaden en de parkeerstroken.

Doordat de rioleringswerken nog niet volledig afgewerkt werden, blijft de Kegelschoolstraat ook tijdens het bouwverlof voor het verkeer onderbroken. De garages van de Zwijnstraat zijn enkel bereikbaar via de Vrijdagmarkt.

Verkeersverloop vanaf 9 augustus

 • Sint-Maartensbilk, tussen CLB en Zwijnstraat, is volledig voor het verkeer onderbroken;
 • de Kegelschoolstraat is doodlopend op Sint-Maartensbilk;
 • in de Kegelschoolstraat geldt tweerichtingsverkeer;
 • de garages gelegen in Sint-Maartensbilk, in de werfzone, zijn niet bereikbaar;
 • de garages gelegen in de Zwijnstraat (smal gedeelte), tussen Sint-Maartensbilk en Zwijnstraat, blijven bereikbaar maar tijdens de werkuren bestaat de kans dat er een werfvoertuig de toegang tot het smal gedeelte van de Zwijnstraat verspert. De aannemer doet het nodige om deze versperring zo kort mogelijk te houden;
 • de garages in de Zwijnstraat, gelegen recht tegenover de werfketen van het BMCC, blijven bereikbaar via de Boeveriestraat, Vrijdagmarkt en Hauwerstraat (niet via de Kegelschoolstraat)

Ophaling huisvuil in deze zone vanaf 9 augustus

 • de bewoners van Sint-Maartensbilk, tussen CLB en Zwijnstraat, bieden hun huisvuil aan op het ophaalpunt in Sint-Maartensbilk ter hoogte van nummer 14;
 • de bewoners van de Kegelschoolstraat plaatsen hun huisvuil in de Smedenstraat (let wel: pas buiten zetten vanaf 18.00 u omwille van de avondophaling in de Smedenstraat);
 • de bewoners van het smalle gedeelte van de Zwijnstraat plaatsen hun huisvuil in het bredere gedeelte van de Zwijnstraat.

Garages Sint-Maartensbilk, tussen CLB en Zwijnstraat

Door de werkzaamheden zijn de garages in de werfzone tijdelijk niet bereikbaar.

Hierdoor kan u niet parkeren in uw straat en is uw garage, gelegen in de werfzone, niet bereikbaar.

Om hieraan te verhelpen, bieden wij u voor de duur van de werkzaamheden een alternatief aan.

Alternatieve parkeerplaats

We kunnen u een parkeerplaats aanbieden in de ondergrondse parking ’t Zand aan een gunsttarief van 40 euro per maand (in plaats van de gebruikelijke 66 euro per maand). Per wooneenheid is één abonnement voorzien.

Wie komt hiervoor in aanmerking:

 • de gedomicilieerde bewoners van de onderbroken straatdelen;
 • de gebruikers van de daar gelegen garages/standplaatsen/garageboxen.
abonnement aanvragen

Om uw abonnement aan te vragen, wendt u zich tot Interparking (Hoefijzerlaan 12, 8000 Brugge – 050 33 90 30 – cov@interparking.com). Interparking beschikt over een lijst van de bewoners die aanspraak kunnen maken op dit abonnement en zal u vragen uw identiteitskaart voor te leggen als bewijs van uw domiciliëring. Aan de gebruikers van de aldaar gelegen garages, maar die er niet gedomicilieerd zijn, wordt een bewijs van gebruik/huur/aankoop van de garage gevraagd.

tijdelijke parkeervergunning

Naast deze mogelijkheid blijft de gebruikelijke regeling met de gratis tijdelijke parkeervergunning (aan te vragen bij de Parkeerwinkel) uiteraard ook van toepassing. Men kan als bewoner of gebruiker van een ondergrondse parking of een garage, gelegen in de werfzone, gratis een tijdelijke parkeervergunning aanvragen in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge, t 050 44 80 00). Met deze parkeervergunning kan men gratis bovengronds parkeren, behalve in de hoofdwinkelstraten zoals bijvoorbeeld de Smedenstraat. Deze tijdelijke parkeervergunning is geldig voor de duur van de werkzaamheden.

Let wel: de Parkeerwinkel hanteert als gevolg van de coronamaatregelen een aangepaste dienstverlening. Om een vergunning aan te vragen, maakt u een afspraak via brugge@parkeren.be of op het nummer 050 47 55 21.

Op brugge.be/huis-van-de-bruggeling-parkeerwinkel vindt u ook meer informatie en kunt u uw digitale parkeervergunning online aanvragen.

Voor meer info: www.brugge.be/parkeren-bewoners

meer info

Voor meer info over deze parkeeroplossing kunt u terecht bij de stedelijke mobiliteitsdienst in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge – t 050 44 80 00.
Telefonische permanentie in het Huis van de Bruggeling – t 050 44 80 00 (maandag – vrijdag van 8.30 – 17 uur).

Hauwerstraat, vanaf Hendrik Consciencelaan tot aan Student Village

Voor het bouwverlof werden de rioleringen vernieuwd en werd al een gedeelte van de rijweg aangelegd met beton. Ook het kruispunt met de Maagdenstraat werd gebetonneerd.

Na het bouwverlof wordt de zone waar de bomen staan (kant BMCC) klaargemaakt voor de volgende betonstort (eind augustus – begin september). Ook het resterende gedeelte van de rijweg van de Hauwerstraat, tot net voorbij de Student Village, wordt dan gebetonneerd.

Na het uitharden van de betonlaag op de rijweg kan de aannemer de voetpaden en de parkeerstroken aanleggen.

Verkeersverloop vanaf 9 augustus
 • de Hauwerstraat, tussen de Hendrik Consciencelaan tot aan Student Village, is volledig voor het verkeer onderbroken;
 • vanaf 10 augustus gaat het kruispunt Hauwerstraat/Maagdenstraat open voor het plaatselijk verkeer, net zoals het gedeelte van de Hauwerstraat, tussen Maagdenstraat en de Hendrik Consciencelaan;
 • de garages gelegen in de werfzone (tussen Maagdenstraat en Student Village) zijn niet bereikbaar.
Ophaling huisvuil Hauwerstraat vanaf 10 augustus
 • vanaf 10 augustus kan de ophaalwagen het huisvuil huis aan huis ophalen in de Hauwerstraat, tussen de Hendrik Consciencelaan en huisnummer 15;
 • de bewoners tussen huisnummer 15 en het kruispunt met de Zwijnstraat bieden hun huisvuil in de Hauwerstraat, buiten de werfzone (kant Vrijdagmarkt).
heraanleg Zwijnstraat + voorplein BMCC

Vanaf 16 augustus worden de rioleringswerken in de Zwijnstraat aangevat (niet in het smalle gedeelte van de Zwijnstraat). Streefdoel is om midden oktober a.s. de betonstort te kunnen doen van het voorplein van het BMCC, de Zwijnstraat en het resterend gedeelte van de Hauwerstraat, inclusief kruispunt met de Zwijnstraat.

Verkeersverloop vanaf 16 augustus
 • de Zwijnstraat is volledig voor het verkeer onderbroken;
 • voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, behouden doorgang maar vermijden best deze zone;
 • de garages gelegen in de Zwijnstraat recht tegenover de werfketen van het BMCC zijn niet bereikbaar;
 • de garages gelegen in het smalle gedeelte van de Zwijnstraat, tussen Smedenstraat en Sint-Maartensbilk, zijn ook niet bereikbaar.
Ophaling huisvuil vanaf 16 augustus
 • de bewoners van de Zwijnstraat plaatsen hun huisvuil ofwel in de Smedenstraat (let wel: pas buiten zetten vanaf 18.00 u omwille van de avondophaling in de Smedenstraat) of in de Hauwerstraat (kant Vrijdagmarkt – buiten de werfzone)
Bereikbaarheid garages

De garages in de Zwijnstraat zijn niet bereikbaar: lees hierboven over het aanbod om tijdelijk een parkeerplaats te huren in de ondergrondse parking ’t Zand of hoe u een tijdelijke parkeervergunning kan aanvragen (zie ‘garages Sint-Maartensbilk, tussen CLB en Zwijnstraat’).

heraanleg Hauwerstraat, tussen Zwijnstraat en Vrijdagmarkt

Over de heraanleg van dit straatdeel volgt later meer informatie.

Maagdenstraat

Voor de bewoners van de Maagdenstraat, tussen Sint-Maartensbilk en Hauwerstraat, zetten we nog even een aantal aandachtspunten op een rij:

 • vanaf 10 augustus kan de ophaalwagen het huisvuil huis aan huis ophalen in de Maagdenstraat  aangezien het kruispunt Maagdenstraat/Hauwerstraat voor het plaatselijk verkeer wordt opengesteld;
 • de parkeerzones zijn beschikbaar voor de bewoners tijdens de werkdagen buiten de werkuren (vanaf 7u tot 17 u);
 • de groenaanleg en de pleinaanleg tussen de rijweg en het BMCC moet nog verder afgewerkt wroden.