Brugge

Van Volcem investeert waterrobuuste park voor Sint-Michiels

Focus WTV

BRUGGE – De Kerkebeek in Brugge stroomt door een betonnen koker onder de grond: dit zorgt ervoor dat het water niet in de bodem kan infiltreren. Samen met VMM realiseert Brugge het openleggen van de Kerkebeek doorheen een nieuw wijkpark Ten Boomgaard, waar waterbeleving centraal komt te staan.

Kerkebeek: waterrobuustheid centraal

De Kerkebeek in Brugge stroomt van het Boudewijnpark tot aan het station door een betonnen koker onder de grond. Om wateroverlast tegen te gaan, werden waterlopen die door stedelijk gebied liepen vroeger vaak ingekokerd. Dit betekent dat het water niet in de bodem kan infiltreren. Ook wordt regenwater via de waterloop zo sneller afgevoerd, wat de kans op wateroverlast doet toenemen.

Om dit het hoofd te bieden zal de Vlaamse Milieumaatschappij een open bedding voor deze waterloop aanleggen ter hoogte van het wijkpark Ten Boomgaard. De betonnen koker zullen we hergebruiken als opslag voor regenwater. Dat water zal in de toekomst door de stedelijke groendienst gebruikt worden om het Brugse openbaar domein te besproeien. Dit project werd opgenomen in het riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek: meer dan 50 maatregelen die de waterhuishouding in Zedelgem en Sint-Michiels moeten verbeteren.

Als Schepen van Openbaar Domein zet ik samen met het stadsbestuur volop in op het creëren van waterrobuuste wijken, wat met dit project ook verwezenlijkt zal worden. Door de Kerkebeek terug aan de oppervlakte te laten komen ter hoogte van het wijkpark zal er meer ruimte gegeven worden aan water en zal regenwater kunnen infiltreren. Dit zal de waterkwaliteit bevorderen en in warme periodes verkoeling bieden.

Nieuw wijkpark in Sint-Michiels

Stad Brugge en VMM creëren een waterrobuust nieuw wijkpark, waar de Kerkebeek en waterbeleving centraal staan. We zorgen voor een plaats waar buurtbewoners tot rust kunnen komen en waar Bruggelingen, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten. We richten het park in op een manier waarop iedere doelgroep ervan zal kunnen genieten met veel mogelijkheid tot recreatie. Er komt een fietsbrug, een petanqueveld, spelelementen en zitelementen.

Naast de belevingsfunctie, moet dit park ook een sensibiliseringsfunctie uitdragen. Het toont aan buurtbewoners de kostbaarheid van water aan en maakt hen bewust van de problematieken rond droogte en overstromingen. De werkzaamheden zijn op 10 oktober opgestart met voorbereidende werken, dit houdt o.a. het opbreken van de verharding en het blootleggen van de koker in. Vanaf 7 november treffen we voorbereidingen voor de bemalingswerken, dit zowel aan de zijde Dorpsstraat als Ter Beke. Waterdichte wanden worden geplaatst tot op 9 à 11 meter als grondwaterkerende laag. Binnen deze wanden komt een nieuwe riolering aangelegd.

Vervolgstappen zijn de riolering en infrastructuurwerken aan brug- en landhoofden over de nieuwe beek. Het uitgraven van de bedding van de nieuwe beek is voorzien voor mei/juni 2023. Het park zal, behoudens onvoorziene omstandigheden, in mei 2024 afgewerkt zijn.

Samenkomst van verschillende doelen, overheden en instanties

Dit project was een samenkomst van verschillende doelen, overheden en instanties. De Vlaamse MIlieumaatschappij startte dit project op binnen het Riviercontract Kerkebeek. Daarna bestudeerde het Europees project Nature Smart Cities (NSC) het toekomstbeeld van de Kerkebeek. Binnen ditzelfde project kreeg de Stad een investeringssubsidie voor de effectieve realisatie. Onder andere via de Blue Deal investeert VMM, als eigenaar van de ondergrondse koker/Kerkebeek, meer dan 3 miljoen euro in de project.

ten boomgaard sint-michiels waterrobuust park kerkebeek