Brugge

Aankoop metro voor nieuwe brandweerkazerne

De brandweer op het Brugs grondgebied is op vandaag gehuisvest in twee kazernes.

De kazerne Walwein of ‘de voorpost’ bevindt zich langs de Walweinstraat nabij het centrum van de stad. Dit gebouw was ooit een volwaardige brandweerkazerne, maar wordt al jaren gedeeld met de stedelijke ruim- en reinigingsdienst. Het gebouw is ondertussen 56 jaar oud en voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. De kazerne Herdersbrug of ‘hoofwacht’ bevindt zich sinds 1986 in Dudzele en is dus ook al 35 jaar oud.

Eind de jaren 1970 had het toenmalige stadsbestuur grootse plannen met de brandweer. Het autonoom brandweerkorps van Zeebrugge zou opgegeven worden en de Stad zou met hulp van federale overheidssteun een nieuwe kazerne bouwen tussen de haven en het stadscentrum. Die kazerne kwam er in Dudzele en was lange tijd het enige gebouw in de zeer landelijke regio. De nieuwe kazerne moest het hoofd bieden aan mogelijke crisissituaties in de haven, maar ook blijven ingrijpen in het stadscentrum en de omliggende gemeenten. Nog voor de opening van de nieuwe kazerne in Dudzele besliste het stadsbestuur om de kazerne Walwein toch open te houden. De afstand naar het stadscentrum was immers te groot en er zou kostbare tijd verloren gaan bij potentiële noodsituaties.


De kazerne Walwein werd toen nog bemand met een beperkte bezetting van vier personen en had geen ladderwagen. Deze bezetting is ondertussen verdubbeld.

Lange tijd werd het werk verdeeld tussen beide kazernes tot de wet Civiele Veiligheid uit 2007 hier een einde aan maakte. De noodcentrales werden verplicht om steeds het dichtstbijzijnde brandweerkorps te alarmeren. De kazerne in Dudzele raakte stilaan geïsoleerd. De haven werd sinds dan bediend door de brandweerposten Blankenberge en Knokke-Heist. Voor tussenkomsten in de stad en de randgemeente werd steeds de voorpost gealarmeerd.

In 2015 werd de brandweer hervormd. De twee kazernes werden toegevoegd aan de Hulpverleningszone 1 (regio Brugge – Oostende). Uit de risicoanalyse van de hulpverleningszone bleek dat de voorpost het meeste interventies afwerkte binnen de zone, maar beschikte over de kleinste en minst uitgeruste kazerne. Het rapport van de kazerne Herdersbrug was net andersom. De grootste kazerne in de zone werd het minst gealarmeerd. Stof tot nadenken en zo werd al snel in de richting  van de samenvoeging van beide kazernes op een centrale locatie gedacht.

Nieuwe locatie: site Dirk Martensstraat

De zoektocht naar een nieuwe locatie was geen sinecure. Een brandweerkazerne moet centraal gelegen zijn en aansluiten op belangrijke invalswegen. Dat zijn ook de criteria die veel andere organisaties en bedrijven hanteren voor de keuze van een locatie. De site in de Dirk Martensstraat is bijzonder geschikt. Er zal werk gemaakt worden van een rechtstreekse aansluiting op de Bevrijdingslaan, de invalsweg tot het stadscentrum. Via de N31 kan de haven ook vrij snel bereikt worden. De kazerne zal gelegen zijn op het snijpunt van de noord-zuid as (N31) en de stadsring (R30) waardoor een vrij ruime regio binnen een recordtijd kan bereikt worden door de hulpdiensten. De ligging nabij het AZ-St-Jan zorgt ervoor dat de ziekenwagens sneller terug in de kazerne zijn waardoor de inzetbaarheid aanzienlijk zal verhogen.

De site is ook vlot bereikbaar met de fiets, de wagen, de bus en ligt nabij het station.

Zowel voor de inwoners van de stad, de inwoners van de naburige gemeenten als het brandweerpersoneel is het een goede beslissing om de brandweer op deze locatie onder te brengen. Voor de bediening van Damme wordt momenteel aan een alternatieve oplossing gewerkt.

Aankoopprocedure

Na lange onderhandelingen met de mensen van de Metro/Makro groep die wensten te verkopen per opbod en de hoogste prijs wensten te behalen, stootte de Stad op zijn grenzen omdat de stad ook gebonden is aan regels bij aankopen en het schattingsverslag daarbij de leidraad is. De Stad voorziet immers geen ontwikkeling in kantoren noch in KMO-zones maar in een brandweerzone wat van prioritair belang is voor de veiligheid van haar inwoners en zone. Via een samenwerking met een derde kreeg Stad Brugge toch de kans om de zone noodzakelijk voor de brandweer te kunnen kopen. Stad Brugge koopt het ene deel aan de geschatte prijs en de andere koper koopt de rest aan hogere prijs omdat hij andere zaken zal realiseren.

Aankoopprocedure

Schepen van Financiën en Eigendommen Mercedes Van Volcem: “Zo konden we een overeenkomst sluiten voor de aankoop van de grond langs de Dirk Martensstraat 4. Met deze strategische aankoop van circa 2,4 miljoen euro zetten we een essentiële stap voor de verbetering van de werking en de dienstverlening van de Hulpverleningszone 1. De Hulpverleningszone krijgt een perfecte locatie ter beschikking met een oppervlakte van 10.000 m². De nieuwe brandweerkazerne wordt door het stadsbestuur ter beschikking gesteld aan de Hulpverleningszone 1.  De grond is schaars en ik ben tevreden dat dit is gelukt.”

Ontwerp

De bouw van een nieuwe kazerne wordt geraamd op 20 miljoen euro. Het ontwerpteam zal hoofdzakelijk inzetten op duurzaamheid, automatisatie, energie-efficiëntie en innovatie. We zijn tevreden met deze minnelijke overeenkomst waarmee we vooruitgang maken in het vormgeven en organiseren van de hulpverlening in de ruime Brugse Regio.

“We creëren eindelijk perspectief om de werking van de hulpverleningszone 1 op Brugs grondgebied te reorganiseren en efficiënter te maken. Het is een unieke kans, deze locatie voldoet aan alle noden van een hulpverleningszone. In ieder geval beter dan de huidige locaties langs de Walwein en de Pathoekeweg. Na het bouwen van een nieuwe kazerne en de ingebruikname kan worden overgegaan tot herbestemming van de site Walwein en eventueel ook de site langs de Pathoekeweg die meer dan drie hectare is. Met een herbestemming kunnen de inkomsten de uitgaven compenseren. Geïnteresseerden kunnen zich al melden”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Strategisch

De Stad deed al een aantal strategische aankopen in deze legislatuur: uitbreiding Veltembos- en park in Sint-Kruis, de site De lijn in Assebroek, 6,8 hectare aan de Sint-Pietersplas, 27 hectare in Male en de site op de Boninvest om de Vesten uit te breiden.