Tag: Dolomietpaden

Brugge

Dolomietpad op de Buiten Smedenvest is vernieuwd

BRUGGE – Het dolomietpad op de Buiten Smedenvest is vernieuwd. Dit als onderdeel van het grotere project waarbij alle dolomietpaden op de Brugse Vesten aangepakt worden. De Vesten zijn voor veel Bruggelingen het verlengde van hun achtertuin, ze zien het als een plaats waar ze van het vele groen en de rust kunnen genieten. Als Schepen van Openbaar Domein vind ik het dan ook enorm belangrijk om de dolomietpaden op de Vesten in goede staat te houden. De komende drie jaar investeren we in het verbeteren van de dolomietpaden, die veel oneffenheiden kennen en na een regenbui bezaaid zijn met waterplassen. Het nieuwe dolomiet laat het water beter door.

De Brugse Vesten: een groene ringstructuur

Meer dan 26 hectare aan groen, 7 hectare aan beplanting en 15 hectare aan gazon tellen de Brugse Vesten. Van de 3350 bomen zijn er 661 ouder dan 100 jaar en er staan zelfs 300 bomen die ouder zijn dan 150 jaar. Niet enkel de gebouwen in de Brugse binnenstad zijn historisch, de groene gordel rond de stad is het ook met eeuwenoude bomen. We doen er alles aan zodat de bomen hun maximale leeftijd kunnen bereiken. De Vesten zijn erkend als groene ringstructuur, maar dit wordt onderbroken op bepaalde zones. Stad Brugge kocht eerder dit jaar de Boninvest aan om zo een zo aaneensluitend mogelijke groene ringstructuur te verzekeren.

Het vernieuwen van de dolomietpaden

Veel Bruggelingen zien de Vesten als een groene ontmoetingszone rondom de binnenstad van Brugge en genieten van het vele groen, de groene stoeltjes en de picknickbanden die er staan. De dolomietpaden op de Vesten lagen er slecht bij, na regenbuien ontstonden er plassen op de paden en oneffenheden. We voorzien bij de vernieuwing een waterdoorlatende fundering, om zo in te zetten op snelle en maximale infiltratie van regenwater. Ook een bijkomende oppervlaktebehandeling met calciumchloride is voorzien, wat voor verhoogde duurzaamheid zorgt. Door deze vernieuwing zullen de dolomietpaden weer loop- en wandelvriendelijk zijn.

Een uitvoering in fasen

In een eerste fase vernieuwden we de paden in het Graaf Visartpark en ook het pad tussen de Karel de Stoutelaan en de Bloedput. Het dolomietpad tussen de Passantenbrug en de Gistelse Steenweg werden naar aanleiding van de heraanleg van de Singel en de Buiten Boeverievest aangepakt. In de tweede fase pakten we het dolomietpad tussen de Smedenpoort en de Bloedput (Binnen Smedenvest) aan. We stelden in september de Binnen Smedenvest open, nu stellen we het dolomietpad aan de Buiten Smedenvest open voor lopers en wandelaars.

De werken aan het dolomietpad aan de Buiten Smedenvest zijn afgerond op 27 oktober, vanaf 7 november konden lopers en wandelaars hier terug gebruik van maken. In 2022 heeft het stuk tussen het station en de Bloedput al een enorme opwaardering gekregen. Op nog heel wat plaatsen zullen we de dolomietpaden vernieuwen de komende twee jaar: we pakken tussen 2022 en 2024 in totaal 16 zones aan.

2022:

 • Graaf Visartpark (afgerond)
 • Binnen Smedenvest (afgerond)
 • Buiten Smedenvest (afgerond)
 • Buiten Boeverievest (afgerond)

In 2023 staat op de planning:

 • Het Astridpark
 • Gentpoortvest (Katelijnepoort – Gentpoort)
 • Boninvest (Gentpoort – Conzettebrug)
 • Kazernevest (Conzettebrug – Kruispoort)
 • Kruisvest (Kruispoort – Dampoort)
 • Deel 1 van de Gulden-Vlieslaan (Ezelpoort – K. De Stoutelaan)
 • Deel 2 van de Gulden-Vlieslaan (K. De Stoutelaan – Bloedput)

In 2024 staat gepland:

 • De Binnen Boeverievest (Smedenpoort – Boeveriepoort)
 • Het Koning Albertpark (Boeveriepoort – Station)
 • Buiten Begijnvest (Oostmeers – Ketsbruggetraat)
 • Binnen Begijnvest (Oostmeers – Minnewaterbrug)
 • Komvest (Genecor)

Investeren in de Vesten

De totale investering voor de opwaardering van de wandelpaden bedraagt zo’n 2,5 miljoen euro. In totaal pakken we 16 zones aan en maken we dat de Vesten terug in topvorm zijn voor de Bruggelingen en bezoekers.

dolomietpad vernieuwd fasen buiten smedenvest vesten mercedes van volcem
Brugge

Dolomietpaden in het Graaf Visartpark en de Binnen Smedenvest vernieuwd

open Binnen Smedenvest dolomietpaden Schepen Openbaar Domein Brugge

De dolomietpaden in de Brugse Vesten waren aan vernieuwing toe: er waren veel oneffenheden en na hevige regenval ontstonden er plassen. Gefaseerd over 3 jaar zullen deze volledig heraangelegd worden. De werken in de Binnen Smedenvest zijn net afgerond: de dolomietpaden in Graaf Visartpark en Binnen Smedenvest zijn volledig vernieuwd. Het nieuwe dolomiet zal het water beter doorlaten en hierdoor zullen geen plassen meer ontstaan.

De Brugse Vesten: een aaneengesloten groene ringstructuur

De Brugse Vesten tellen meer dan 3350 bomen, waarvan er 661 ouder zijn dan 100 jaar. Het telt zelfs meer dan 300 bomen die ouder zijn dan 150 jaar. De Vesten zijn precies een ware bomentuin. Het omvat in totaal meer dan 26 hectare groen, 15 hectare gazon en 7 hectare beplanting. De gebouwen in de Brugse binnenstad zijn erom bekend historisch te zijn, maar dat is de groene gordel rondom de stad ook.

De stadsvesten zijn erkend als groene ringstructuur. Toch zijn er bepaalde zones die deze ringstructuur onderbreken. Een zo’n zone is de Boninvest, maar deze werd begin dit jaar opgekocht door Stad Brugge. Op die manier verzekert de stad dat de ringstructuur zo veel mogelijk aaneensluit.

Ook staan de Vesten als recreatief gebied bekend. Ze zijn een belangrijke ontmoetingszone voor vele Bruggelingen. Groene stoelen en picknickbanken verfraaien de Vesten sinds de nieuwe legislatuur.

Dolomietpaden: een uitvoering in fasen

De slechte staat van de dolomietpaden zorgde ervoor dat wandelaars en lopers niet meer in dezelfde mate konden genieten van de Vesten als voorheen. Daarom worden deze nu heraangelegd. Snelle en maximale infiltratie van het regenwater wordt gegarandeerd door een waterdoorlatende fundering. Daarnaast wordt de oppervlakte behandeld met calciumchloride, wat voor een verhoogde duurzaamheid zorgt.

In het voorjaar zijn de dolomietpaden in het Graaf Visartpark aangepakt samen met het pad tussen de Bloedput en de Karel de Stoutelaan. Ook het dolomietpad tussen de Passantenbrug en de Gistelse Steenweg is reeds vernieuwd, naar aanleiding van de heraanleg van de Singel en de Buiten Boeverievest.

In de reeds afgeronde tweede fase werd het dolomietpad in de Binnen Smedenvest heraangelegd. Dit pad loopt langs de Guide Gezellelaan, namelijk tussen de Smedenpoort en de Bloedput.

In de volgende fase staan de Buiten Smedenvest en de Buiten Boeverievest gepland, dit nog in 2022.

In totaal investeren we zo’n 1,8 miljoen euro geïnvesteerd in de opwaardering van de dolomietpaden in het langste park van Brugge. Dit toont aan hoe belangrijk deze paden zijn voor mij en voor de Bruggeling.

Fasering

In 3 jaar tijd pakken we 16 zones aan. Deze kun je hieronder uitgeschreven en op het kaartje duidelijk zien:

2022:

 • Graaf Visartpark (afgerond)
 • Binnen Smedenvest (afgerond)
 • Buiten Smedenvest
 • Buiten Boeverievest

In 2023 staan op de planning:

 • Het Astridpark
 • Gentpoortvest (Katelijnepoort – Gentpoort)
 • Boninvest (Gentpoort – Conzetteburg)
 • Kazernevest (Conzetteburg – Kruispoort)
 • Kruisvest (Kruispoort – Dampoort)
 • Deel 1 van de Gulden-Vlieslaan (Ezelpoort – K. De Stoutelaan)
 • Deel 2 van de Gulden-Vlieslaan (K. De Stoutelaan – Bloedput)

In 2024 staat gepland:

 • De Binnen Boeverievest (Smedenpoort – Boeveriepoort)
 • Het Koning Albertpark (Boeveriepoort – Station)
 • Buiten Begijnvest (Oostmeers – Ketsbruggestraat)
 • Begijnvest (Oostmeers – Minnewaterbrug)
 • Komvest (Genecor)
Dolomietpaden vernieuwing Schepen Mercedes Van Volcem Brugge Binnen Smedenvest

Kostenplaatje

De kosten van deze werken bedragen 2,5 miljoen euro. We investeren in de Vesten omdat veel Bruggelingen deze plaats zien als het verlengde van hun eigen tuin. Door deze investering zal deze weer volledig in orde zijn voor onze inwoners en bezoekers.