Tag: Langerei

Brugge

#Langerei #Potterierei #Stadsgezicht #Brugge

Brugge – In de Brugse binnenstad zijn werken om de Sint-Jorisstraat te vernieuwen aan de gang. Hierdoor wordt het verkeer, inclusief de Lijnbussen, omgeleid via de Langerei. Dit zorgt ervoor dat er dagelijks meer dan 400 bussen door de Langerei rijden, maar er is beterschap in zicht: vanaf 1 juli wordt het bussenplan aangepast, waardoor er zo’n 58% minder bussen door de Langerei zullen rijden. Nadat we de Sint-Jorisstraat opnieuw kunnen openstellen voor het verkeer in september zal de omleiding wegvallen, wat nog minder bussen door de Langerei betekent.

Toekomstplannen voor de Langerei en Potterierei

Na de heraanleg van de Sint-Jorisstraat, plannen we om de Julius & Maurits Sabbestraat aan te pakken. Bovendien zijn de ontwerpers van Cluster Openbaar Domein reeds begonnen aan ontwerpen om de Langerei en Potterierei te vernieuwen. We moeten investeren in deze twee belangrijke Brugse stadsgezichten om zo de straten tot mooie, groene lanen om te vormen. Deze straten willen we aanpakken na het vernieuwen van de Julius en Maurits Sabbestraat. Ondertussen plannen we om het asfalt in de Langerei te vernieuwen. Bijkomend kijken we of fietssuggestiestroken mogelijk zijn.

Gemeenteraad

Op de Gemeenteraad van 31 januari 2023 kwam een interpellatie over deze straten in de Brugse binnenstad. Bekijk mijn antwoord hieronder:

Brugge

Nieuw park Bleekweide in hartje binnenstad aan de Langerei

Op maandag 16 mei 2022 werd het aanbestedingsdossier voor de aanleg van park Bleekweide goedgekeurd in het college van Burgemeester en Schepenen. Al sinds 2019 waren er plannen om dit stukje braakliggend groen in de Brugse wijk Sint-Gillis om te toveren tot een mooi stadspark met een wandelpad en zit- en picknickbanken.

Wegens bezorgdheden van bewoners over de ontsluiting van het park via de Langerei, dat eventueel voor gevaarlijke verkeerssituaties zou kunnen zorgen, werden de plannen tussendoor aangepast. In de definitieve plannen zal er, rekening houdend met deze bezorgdheden, enkel doorgang zijn van het park naar de Baliestraat en de Eugeen van Steenkistestraat, en dus niet naar de Langerei.

In de Brugse binnenstad zijn er heel wat mensen die een kleine of helemaal geen tuin hebben. Ik vind het daarom belangrijk om ook deze mensen de kans te kunnen geven om te genieten van de natuur en de buitenlucht. Stadsparkjes en openbare tuinen zijn hiervoor de perfecte oplossing. Ik ben blij dat we opnieuw een stap dichter bij de aanleg van park Bleekweide zijn.

Zone Langerei
De weginfrastructuur in het park is in zeer slechte staat. Gezien het laatste deel van de weg vroeger privaat domein was, wordt de weg volledig vernieuwd.
Alle nutsleidingen werden reeds vernieuwd, de riolering wordt heraangelegd en de wegenis wordt opnieuw in kasseistenen aangelegd.

Zone Bleekweide: paden en terraszones
Er wordt een pad aangelegd dat de voormalige Bleekweide doorkruist. Aansluitend op dit pad wordt een terras met twee zitbanken voorzien. Tussen en rond de notelaars komt een houten terras met twee niveaus. Het podium zal toegankelijk zijn doordat het pad in helling zal aangelegd worden.
De verhoogde (houten) picknickzone is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.

Zone Bleekweide: groenaanleg
De bestaande notelaars blijven behouden, terwijl andere weinig waardevolle of dode bomen worden verwijderd. In totaal worden 11 nieuwe sierbomen aangeplant. Er worden onder andere meerstammige rode esdoorns, een krentenboompje, een boomhazelaar, een meidoorn, een amberboom, sierkersen en appelbomen aangeplant.

Verder worden ook sierheesters voorzien aan de randen en wordt een vaste-plantenbegroeiing aangeplant als eilandjes tegenaan het woningencomplex.

Het overgrote deel wordt ingezaaid met een biodivers gazon. Dit is een gazon dat bestaat uit 95 % grassen en 5 % inheemse bloemen. Dit gazonmengsel vraagt een minder intensief beheer en is een bron van voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten. Het gazon langs de paden wordt beheerd als intensief gazon.

In het gazon en rond de bomen worden zones voorzien met bloembollen.

Bleekweidegracht

Gelet op de historische achtergrond, werd beslist om de bleekweidegracht op zijn plaats te houden. Langs één zijde wordt een houten overbeschoeiing geplaatst, langs de andere zijde wordt een flauwe oever voorzien met een oeverbeplanting.

Geen speelelementen

Gezien een park er is voor mensen van alle leeftijden, werd er bewust voor gekozen om in dit park geen speelelementen te plaatsen. Enkel een ‘wiebelbrug’ over de gracht, die wordt bevestigd aan grote keien, wordt in de parkaanleg geïntregreerd.

Via onderstaande link kan je ook zelf de Powerpoint i.v.m. het ontwerp van de Bleekweide bekijken.

Het ontwerpplan kun je hier terugvinden