Tag: ophokplicht

Brugge

Brugse zwanen opnieuw vrij na ophokplicht!

BRUGGE – Na verschillende gevallen van vogelgriep werd eind 2021 een ophokplicht ingevoerd voor pluimvee en vogels. Deze ophokplicht werd opgegeven en nu kunnen de Brugse zwanen opnieuw vrij rondzwemmen in de Brugse reien.

Het heeft toch bijna vijf maanden geduurd, maar de Brugse zwanen werden vandaag eindelijk weer vrijgelaten om te gaan en staan waar ze willen. Het zijn er 71 en ze verkeren allen in goede conditie. Al sleuren enkelen wat extra coronakilo’s mee. In het kostuumatelier van de Stad Brugge zijn daarom ook nieuwe, ruimere jasjes in de maak. Daar ben ik blij om. Vanaf half mei is het ophokken van de Brugse zwanen en dus brachten mijn diensten alles in gereedheid ter voorbereiding van de vrijlating:

  • Loopplanken werden waar nodig vervangen
  • Voederbakken gereinigd
  • Zwanen werden ontwormd
  • Nestmateriaal en afscherming ligt klaar om geplaatst te worden

Tijdens de ophokplicht werden de dieren goed verzorgd. “Ze kregen naast granen ook sla spinazie en andere bladgroenten te eten, drinkwater werd dagelijks ververst, zwemwater wekelijks. Onlangs werden extra zwanenverzorgers aangesteld om de ervaren verzorgers te helpen bij de opvolging van de zwanen. Ze krijgen komende periode een gedegen opleiding om hun taak naar behoren uit te voeren.

Broedseizoen

Het broedseizoen van de zwanen loopt van maart tot mei. In normale omstandigheden worden jaarlijks zo’n 20-tal jongen geboren bij onze Brugse zwanen. Een nest van een zwaan telt zo’n 5 à 7 eieren die gedurende 36 tot 40dagen broedtijd nodig hebben. Langs de oevers maken onze zwanen grote nesten van takken en plantaardige materialen. Uit ervaring weet onze dienst dat de zwanen snel de draad weer zullen oppikken om nesten te bouwen en te broeden. Dus we verwachten geen complicaties of nadelige gevolgen voor het broedseizoen van onze Brugse zwanen. Ik ben heel tevreden dat onze zwanen weer buiten kunnen.

Wens je meer te weten te komen over de Brugse zwanen? Klik dan hier.

Brugge

Brugse Zwanen moeten helaas opgehokt worden

BRUGGE – Iedereen die pluimvee houdt, zowel professioneel als thuis, moet zijn dieren terug ophokken. Deze maatregel wordt genomen omdat er in Schilde, in de provincie Antwerpen, een wilde gans gevonden is die besmet was met het H5N1-vogelgriepvirus.

Mercedes Van Volcem : “Ook de Brugse zwanen worden komende week gevangen om ze te beschermen tegen het H5N1 – vogelgriepvirus. Na het bericht vanuit het FAVV werden door de Dienst Openbaar Domein onmiddellijk de nodige voorbereidingen getroffen om de dieren te vangen.
Het ophokken van de Brugs zwanen was vanaf 6 april 2021 niet langer verplicht, nu gaan de 61 zwanen terug naar hun winterverblijf.

De zwanen zullen er goed verzorgd worden en krijgen van de verzorgers naast granen ook sla en spinazie te eten.’ Ze hebben zelfs een mooi zwembad maar niets zoals vrij zijn natuurlijk. Het vogelgriepvirus die bij wilde vogels circuleert is niet gevaarlijk voor mensen en treft enkel vogels. We doen dit zonder de dieren op te schrikken. Hopelijk mogen ze snel terug naar het Minnewater en het Stilende terugkeren.

Legende

De eerste zwanen in Brugge gaan terug naar de Middeleeuwen. In het begin van de 15e eeuw had Brugge immers het recht om zwanen te houden afgekocht van de graaf van Vlaanderen. Zwanen werden in deze tijd gezien als een distinctiesymbool en mochten niet geroofd of gedood worden. In de stadsrekeningen van 1403 wordt er voor het eerst een vermelding gemaakt van zwanen in Brugge. De zwanen vertoefden toen nog op de vesten, want de Reien waren als watersnelwegen van de stad immers te druk bevaren voor de zwanen.

Pieter Lanchals

Toch zijn er ook heel wat legendes die de oorsprong van de Brugse zwanen beschrijven. De meest bekende legende kadert in het verhaal van de Brugse opstand in 1488 tegen Maximiliaan van Oostenrijk. In deze tijd was Pieter Lanchals de schout van Brugge een onvoorwaardelijk medestander en vertrouweling van de aartshertog. Zijn gezag voerde hij uit met ijzeren hand, wat hem allesbehalve graag gezien maakte bij de Bruggelingen. Tijdens de bewuste Brugse opstand van 1488 werd Maximiliaan gevangen gezet in huis Craenenburg op de Markt en werd voor zijn ogen Lanchals gemarteld, onthoofd en gevierendeeld. Zijn hoofd werd bovenop een lans geëxposeerd aan de Gentpoort, waar vandaag nog steeds een replica hangt. Volgens de legende die hier later aan gekoppeld werd eiste Maximiliaan, bij wijze van eerherstel voor de dood van Lanchals, dat Brugge tot het eind van haar dagen moest zorgen voor de zwanen of ‘langhalzen’ op haar wateren.

Belofte van een jonkvrouw

Een andere minder bekende Brugse legende vertelt het verhaal van een jonge vrouw die in de dertiende eeuw door haar vader werd opgesloten in de kelder van haar huis aan de Spiegelrei omdat ze niet wilde trouwen met de door hem uitgekozen man. In haar kelder aan de waterkant kreeg ze dagelijks het bezoek van twee witte zwanen. Toen ze vrijkwam liet ze de stad een groot fortuin na, met de belofte altijd te blijven zorgen voor de nakomelingen van de zwanen.

Brugge

Stad Brugge haalt zwanen van het water om op te hokken

Het vogelgriepvirus werd op vrijdag 13 november 2020 vastgesteld bij drie wilde vogels in het Vogelopvangcentrum in Oostende. Dit virus is enkel schadelijk voor vogels. Om verdere verspreiding van het vogelgriepvirus  te vermijden legde Minister van Landbouw David Clarinval, op advies van het FAVV, bijkomende maatregelen op. Waar voorheen enkel maatregelen van kracht waren voor professionele pluimveehouders gelden vanaf zondag 15 november ook maatregelen voor particuliere houders van pluimvee en vogels.

Een van de maatregelen is dat alle houders van pluimvee en vogels hun dieren moeten ophokken of afschermen met behulp van netten, om contact met wilde vogels te vermijden. In uitvoering van deze maatregel werden ook de Brugse zwanen opgehokt. Stad Brugge bracht hiervoor alles in gereedheid.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Stad Brugge verzorgt een populatie van een 120-tal zwanen op het Stil Ende, bij het Wijngaardplein en in het park ‘De Koude Keuken’. Het ophokken van deze zwanen in het kader van de ophokplicht (vogelgriep) is een hele klus, die omzichtig en binnen een specifiek tijdsschema uitgevoerd moet worden. Om de dieren op een vlotte manier en met een zo beperkt mogelijk risico af te vangen dient het voederen enkele dagen stop gezet te worden, zodat de dieren makkelijk met voedsel in een vangkraal kunnen gelokt worden. Op zondag 15 november stopte de Stad met het voederen van de zwanen. Maandag plaatste de Stad de nodige afsluitingen rond de voederplaatsen. Het vangen van de zwanen gebeurde op donderdagmorgen 19 november.”