Brugge Vlaams Parlement

Vlaamse binnenschepen nu ook rechtstreeks naar Nederlandse havens

Vlaamse binnenschepen mogen nu ook rechtstreeks van Zeebrugge naar Nederlandse havens varen. Dat zal de containerafvoer richting het binnenland van Europa verder versoepelen. Op 5 december tekenden de Belgische en Nederlandse Regeringen hierover een akkoord.

Vlaamse binnenschepen nu ook rechtstreeks naar Nederlandse havens

Vóór dit akkoord moesten binnenschepen vanuit Zeebrugge eerst een andere Belgische havens aanvaren, zoals de haven van Antwerpen, wat een rem was op de efficiëntie van het transport. Slechts één waterweg maakt de verbinding met het hinterland mogelijk: het Boudewijnkanaal dat in Brugge overgaat in het Kanaal Gent-Brugge. Enkel binnenschepen met beperkte capaciteit zijn hiertoe in staat. De passage aan de dampoortsluis is een bottleneck gebleken.

Als lid van het havenbestuur van de recent gefuseerde Port of Antwerp-Bruges én schepen in Brugge, kan ik dit akkoord enkel maar toejuichen. De nieuwe vaarroute zal vrachtwagens van de weg halen, maar ook de leefbaarheid van onze stad verbeteren. De bruggen rond de Brugse ring zullen minder openen en de mobiliteit rond de ring zal erop vooruitgaan.  

Estuaire schepen

Het varen via het achterland is een stevige omweg. De kortste weg naar de binnenhaven van Duisburg verloopt echter via de Westerschelde tot in Harsweert op Walcheren en dan naar de Rijn in Dordrecht. Dit is nu dus ook mogelijk voor Vlaamse binnenschepen. Daarvoor moeten ze echter 20 kilometer op de Noordzee tot aan de monding van de Westerschelde kunnen varen. De meeste binnenschepen zijn niet voorzien op de hoge golven van de Noordzee. Daarvoor heb je schepen nodig met een hogere zijboord, zodat ze tegen de golfslag beter beschermd zijn. Ook extra verstevigingen aan de boeg en veiligheidsmaatregelen zijn nodig. Estuaire schepen zijn hiervoor de oplossing en kunnen die 20 kilometer perfect overbruggen!

Lees hier het volledig artikel.