Brugge

Kinderboerderij De Zeven Torentjes ambieert Levend Erfgoedhoflabel

Brugge – Kinderboerderij De Zeven Torentjes heeft heel wat boerderijdieren, waarvan meerdere behoren tot een Belgisch streekeigen ras. De dieren op de Kinderboerderij zijn educatief belangrijk. Bezoekers kunnen hier met deze oude Belgische rassen kennismaken, maar we houden zo ook het dierenbestand van deze bedreigde rassen in stand. We ambiëren om in april 2023 het Levend Erfgoedhoflabel te mogen ontvangen, wat een erkenning van het in stand houden van unieke, oorspronkelijke rassen zou betekenen.

Levend erfgoedhoflabel: een unieke erkenning

Kinderboerderij De Zeven Torentjes is al een aantal jaar lid van vzw Steunpunt Levend Erfgoed. Ze komen op voor het bewaren van oude en streekeigen rassen. Het is vzw Steunpunt Levend Erfgoed die het Levend erfgoedhoflabel uitreikt aan de houders van authentieke erfgoeddieren. Slechts 9 boerderijen in heel Vlaanderen hebben dit label, in West-Vlaanderen zijn dat er zelfs maar twee. Voor onze authentieke Brugse Kinderboerderij zou dit label een unieke erkenning zijn.

In februari is een controlebezoek gepland. Hierna beslist vzw Steunpunt Levend Efgoed of de Kinderboerderij het Erfgoedhoflabel mag ontvangen. De Kinderboerderij organiseert op Erfgoeddag een evenement waarbij verschillende ambachten met dieren en streekeigen rassen in de kijker worden gezet. Het zou heel fijn zijn moesten we het Levend Erfgoedhoflabel in ontvangst kunnen nemen op Erfgoeddag, die in 2023 het toepasselijke thema ‘beestig’ heeft.

Kinderboerderij De Zeven Torentjes houdt het levend erfgoed mee in stand

De Zeven Torentjes huist 55 boerderijdieren. West-Vlaams Rode koeien, Houtlandse en Vlaamse schapen, Vlaamse geiten, konijnen (Vlaamse Reus, Blauw Van Ham, Belgisch Haaskonijn), varkens (Kruising Belgisch landras-Piétrain), kippen (Basssette, Doornikse, Kriel, Goudbraken) , ganzen, eenden, kalkoenen, een paard (Fjord) en een ezel.

Op de Kinderboerderij kweken we bewust met streekeigen rassen. Op die manier kunnen bezoekers in een authentiek beschermd kader met deze rassen kennismaken. Daarnaast houdt het ook het dierenbestand op de boerderij op pijl en houdt bedreigde rassen mee in stand.

In elke stal en aan elke weide hangt in de Kinderboerderij een informatief bord over de aanwezige dieren. Op die manier leren de bezoekers bij over de verschillende rassen. Dit gaat van hoe ze te verzorgen, wat te eten en wat uniek is voor het specifieke ras. De Kinderboerderij biedt ook workshops aan aan scholen. Ook worden voor het ruimere publiek interessante evenementen georganiseerd. Zo is er bijvoorbeeld jaarlijks de Schaapscheerdag, waarbij we demonstreren hoe een schaap geschoren moet worden, alsook hoe wol gewassen, gekleurd en bewerkt is.