Brugge

Brugge: hoe een stad zonder fossiele brandstoffen verwarmen

BRUGGE – Stad Brugge heeft haar warmtezoneringskaart klaar. Het gaat om een wegwijzer om alle gebouwen in de stad tegen 2050 zonder fossiele brandstoffen te verwarmen. De kaart kadert in het warmtezoneringsplan van de stad, die zo snel mogelijk af wil van alle fossiele brandstoffen.

Bijna de helft van de CO2-uitstoot op het Brugse grondgebied ontstaat door het verwarmen van gebouwen met fossiele brandstoffen. Om daarvan af te geraken liet de stad met financiële steun van Europa via het Interreg-project SHIFFT een gedetailleerde warmtezoneringskaart van de stad opmaken.

Groter warmtenet

Een studiebureau becijferde op wetenschappelijke manier tot op wijk- of straatniveau welke van de drie fossielvrije concepten het goedkoopste zal zijn in 2050. Uit de studie blijkt dat vooral een warmtenet en verwarmen met een warmtepomp de meest aangewezen oplossingen zijn. 

“We doen met onze stad enorme inspanningen om fossiele brandstoffen te bannen en de CO2-uitstoot te verminderen. De warmtezoneringskaart toont aan dat een nog groter warmtenet de verstandigste keuze is voor de lange termijn voor een stad zoals de onze vol met beschermde historische gebouwen. Zo kunnen we lokaal een groot verschil maken voor de klimaatdoelstellingen. Duurzaam verwarmen is een grote stap vooruit voor Brugge”, aldus Van Volcem.

 Duurzame verwarming

Bijna de helft van de CO2-uitstoot op het Brugs grondgebied wordt veroorzaakt door de verwarming van gebouwen. De haalbaarheidsstudie vormt de eerste stap naar een gedetailleerde gasloze warmtezoneringskaart die als basis zal dienen om zoveel mogelijk duurzame verwarming in Brugge te realiseren, zowel in de binnenstad als in de stadsrand.

Omwille van economische redenen en de specifieke context van de binnenstad, komen een groot aantal duurzame verwarmingstechnieken niet in aanmerking. Het aansluiten van de historische stadsgebouwen in de binnenstad op een bestaand of een nieuw warmtenet biedt veel voordelen.


Korte tijdspanne grote stappen

De technologie van warmtenetten is al decennialang een bewezen technologie in binnen- en buitenland. Bovendien kunnen er verschillende gebouwen in een korte tijdspanne aangesloten worden zodat grote stappen gezet worden op het vlak van de klimaatdoelstellingen.

Een warmtenet vervoert warmte meestal als heet water in sterk geïsoleerde buizen van een of meerdere warmtebronnen naar afnamepunten die zich tot vele kilometers ver kunnen bevinden.
“Brugge was een van de pioniers in België op het vlak van warmtenetten met de komst van het warmtenet van IVBO in 1985 dat warmte van de afvalverbranding levert aan het ziekenhuis AZ Sint-Jan, een aantal OCMW-gebouwen, de gevangenis, enkele bedrijven en binnenkort ook particuliere woningen”, sluit Van Volcem af.