Brugge

“Fusie met Zuienkerke moet in overweging genomen worden”

Als schepen van financiën en gewezen ondervoorzitter van de commissie binnenlands bestuur in het Vlaams Parlement  heb ik aangekaart dat de Vlaamse regering de mogelijkheid voorziet dat er bij fusie een schuldovername is. Op die manier wordt een fusie gefaciliteerd. Daarnaast betekent een fusie ook een versterking van de organisatie. Kleinere gemeenten zijn minder afhankelijk van een lagere personeelsbezetting en dossiers kunnen gemakkelijker afgehandeld worden.

De stadsschuld in Brugge beloopt vandaag 60 miljoen euro. Als we fuseren is er een overname van schuld van 50 miljoen euro. Dat is 2 miljard Belgische Frank. Als schepen van financiën vind ik dat we deze opportuniteit zeker moeten bekijken. Mogelijks worden fusies in volgende legislatuur verplicht zonder tussenkomsten, dus moeten we de huidige opportuniteiten ernstig nemen. Uiteraard moeten gemeenteraden dat willen.

Als er geen gesprekken zijn moeten we deze zeker opstarten. Een fusie is opportuun voor zowel Brugge als de omliggende gemeente waar mogelijks 50 miljoen euro vrijkomt om te investeren in de toekomst.

Brugge is momenteel de derde stad in Vlaanderen en krijgt op basis daarvan middelen uit het Gemeentefonds. Het behouden van deze positie, door mogelijks te fuseren, is gunstig voor de ganse regio.

In Zuienkerke bedraagt de financiële schuld ongeveer één miljoen euro en na deze legislatuur gaat burgemeester Alain De Vlieghe met pensioen.  Deze piste moet dus ook zeker onderzocht worden.

Als schepen van financiën is het mijn plicht om dit traject te gaan onderzoeken. Een snelle analyse leert ons de volgende zaken:

  1. Financiële schuld

De uitstaande stadsschuld (zonder OCMW) is gedaald met 7,5 miljoen euro tot 60,7 miljoen euro eind 2021. Hiermee daalde de uitstaande schuld tot een historisch dieptepunt: ± 513 euro per inwoner.

Sinds 2019 zijn er geen nieuwe leningen aangegaan. In de huidige financiële markten is het niet evident om overschotten aan liquide middelen te beleggen. Sinds het najaar 2019 gingen meerdere banken over tot het aanrekenen van negatieve interesten op geplaatst geld boven bepaalde marges. Gezien de toestand van de liquiditeiten en de lage (zelfs negatieve) beleggingsinterestvoeten werd beslist om de investeringen volledig met eigen middelen te financieren, voor zover ze niet gesubsidieerd zijn.

Zoals de tabel hieronder weergeeft zien we dat de actuele financiële schuld van Zuienkerke amper 1 miljoen euro beloopt. Dit komt overeen met een schuld van slechts 371 euro per inwoner. Damme heeft 9,5 miljoen euro schuld en 866 euro per inwoner. Brugge heeft 96,5 miljoen euro schuld (met OCMW) of 813 euro per inwoner.

Reële financiële schuld (schulden van leningen, leasings of soortgelijke overeenkomsten)
 2019 2021 
  TOTAALper inwonerTOTAAL_per inwoner_
Beernem11.093.81670716.279.4391.029
Blankenberge32.450.2901.59546.115.3212.254
Damme10.421.2039479.540.169866
Jabbeke18.952.1361.36514.782.3881.066
Knokke-Heist*34.821.4231.05225.091.497758
Oostkamp*41.481.6281.75939.476.5701.658
Zedelgem11.969.25052911.248.273492
Zuienkerke1.203.3184411.004.773371
bron: antwoord minister Somers op schriftelijke vraag 266 van Mercedes Van Volcem
  1. Personeel

Brugge is in verschillende opzichten de grootste en dat vertaalt zich dan ook in het aantal VTE’s, die werkzaam zijn in het lokaal bestuur. Opvallend is dat Oostkamp per 1000 inwoners het minst aantal medewerkers telt. Blankenberge telt het meest aantal VTE’s per 1000 inwoners. Dat zijn er 7 meer dan Brugge.

Aantal voltijds equivalenten 2020
 AantalVerhouding per 1.000 inwoners
Beernem15210
Blankenberge45422
Damme13813
Jabbeke1058
Knokke-Heist47414
Oostkamp1717
Zedelgem1959
Zuienkerke2810
Brugge1.76415
bron: Gemeente-Stadsmonitor, personeelsleden (VTE)
Meer recente cijfers? Mei 2022
  1. Tarief aanvullende personenbelasting

Wat de tarieven voor aanvullende personenbelasting betreft, is al veel geschreven over de 0 procent in Knokke-Heist. In Damme, Oostkamp en Zedelgem is deze echter het hoogst met een tarief van 8 procent. Jabbeke en Zuienkerke kloppen af op respectievelijk 7,7 procent en 7,0 procent. Brugge (6,9 procent) kent, op Knokke-Heist en Blankenberge na, het laagste tarief van de vergelijkingsgroep.

Belastingtarief van de aanvullende personenbelasting
    Tarief
Beernem7,8%
Blankenberge6%
Damme8%
Jabbeke8%
Knokke-Heist0%
Oostkamp8%
Zedelgem8%
Zuienkerke7,0%
Brugge6,9%
bron: Gemeente-stadsmonitor, belastingtarief aanvullende personenbelasting
  1. Opcentiemen voor onroerende voorheffing

Elke gemeente en elke provincie bepaalt volledig zelf de hoogte van haar opcentiemen. De Vlaamse Belastingdienst heeft daar geen zeggenschap over. Oostkamp en Zedelgem hebben de laagste heffing. Deze beloopt er 945. Steden die meer richting de kust liggen, hebben de hoogste opcentiemen voor onroerende voorheffing. In Knokke beloopt deze 1200. In Damme en Zuienkerke beloopt de heffing respectievelijk 1134 en 1133,50.

Evolutie opcentiemen onroerende voorheffing
  2019202020212022
Beernem945,001.080,001.080,001.080,00
Blankenberge1.099,001.099,001.099,001.099,00
Damme1.134,001.134,001.134,001.134,00
Jabbeke976,00976,00976,00976,00
Knokke-Heist1.196,001.200,001.200,001.200,00
Oostkamp945,00945,00945,00945,00
Zedelgem945,00945,00945,00945,00
Zuienkerke1.133,501.133,501.133,501.133,50
Brugge1.007,561.007,561.007,561.007,56
bron: lokaalbestuur.vlaanderen, financiering, aanslagvoeten opcentiemen en aanvullende belastingen

Alle bovenstaande factoren in achting genomen, lijkt Zuienkerke inderdaad een ware fusie kandidaat. Vooreerst ligt de schuld per inwoner het laagst van alle vergelijkingsgemeenten, en bovendien ligt het belastingtarief van de aanvullende personenbelasting in Zuienkerke (7,0 procent) het dichtst bij dat van Brugge (6,9 procent). Mogelijks worden fusies in de volgende legislatuur verplicht zonder tussenkomsten. We moeten de huidige opportuniteiten dus ernstig nemen!

Vind hier meer cijfers over de vergelijking tussen verschillende randgemeenten van Brugge:

Meer informatie over fusies tussen gemeenten? Klik hier.