45 euro netto extra per maand

8 jan

Vanaf deze maand verlagen we opnieuw de personenbelasting in het kader van de taxshift. Hierdoor zullen de nettolonen anderhalf tot drie procent stijgen. Concreet krijgen mensen ongeveer €45 extra netto per maand. In 2019 volgt nog een derde verlaging. In totaal zullen door de taxshift de nettolonen stijgen met €74 (hoog loon) tot €146 (laag loon) per maand!

Belastingen verlagen. Dat blijft voor ons een van de voornaamste doelstellingen tijdens deze regeerperiode. Om jobcreatie te stimuleren en de loonkosten te doen dalen, voerden we begin 2016 de taxshift in. Naast de daling van de werkgeverslasten stelde de taxshift ook een verhoging van het nettoloon in het vooruitzicht. Na een eerste extra op de loonbrief in 2016, zullen zowel dit jaar als in 2019 de nettolonen stijgen. Daar kwam op 1 januari ook nog de indexering bij. Iemand met een brutoloon van 2.000 euro (goed voor 1.523 euro netto) zal vanaf deze maand iets meer dan 45 euro netto per maand meer overhouden. Dat komt neer op net geen 3 procent extra. Na de volgende verlaging in 2019 zal een laag inkomen tot €146/maand meer verdienen. Doordat de taxshift doorwerkt in de bedrijfsvoorheffing, zal men vanaf deze maand al het effect ervan zien op de loonbrief.

 

De taxshift betekent een drastische verhoging van de koopkracht, vooral voor de laagste inkomens.

Mercedes Van Volcem: “De laagste inkomens gaan 146 euro per maand meer krijgen. Dat is op jaarbasis 1.752 euro. We spreken hier over mensen die vaak moeten vechten om op het einde van de maand rond te komen. Die netto rond de 1300 euro verdienen. Als zij 1.752 euro per jaar meer krijgen dankzij de maatregelen van deze regering, dan is dat veel meer dan een dertiende maand. Dan is dat een toename van hun inkomen met meer dan 10%. Dat is ongezien. In mijn politieke loopbaan heb ik dit nog nooit meegemaakt. Een spectaculaire verandering.”

Welke fiscale aanpassingen gebeuren er concreet?

  • Vanaf 1 januari 2018 zullen de forfaitaire beroepskosten voor werknemers uniform 30% bedragen, met een maximum van 2.950 euro (niet-geïndexeerd). Daarnaast zal het belastingtarief van 30% verdwijnen en de schijf van het belastingtarief van 40% verbreden. Tot slot stijgt ook de inkomensgrens om van de verhoogde belastingvrije som te genieten, waardoor meer personen er recht op zullen hebben.
  • Vanaf 1 januari 2019 volgt het laatste luik van de koopkrachtverhogende maatregelen voor werknemers. Vanaf dan zal de fiscale werkbonus stijgen van 28,03% naar 33,14%. De werkbonus is een belastingvermindering voor werknemers met lage lonen die recht hebben op een sociale werkbonus. In de praktijk zullen werknemers met een laag loon vanaf 2019 minder persoonlijke RSZ-bijdragen moeten leveren. Ook het onderscheid tussen de gewone en verhoogde basis belastingvrije som verdwijnt. Vanaf 1 januari 2019 zal er slechts één hogere basis belastingvrije, niet-geïndexeerde som gelden van 4.785 euro. Tot
    slot zal ook de schijf van 40% nogmaals worden verbreed. Hierdoor zal opnieuw een groter stuk van het inkomen onderworpen worden aan een lager belastingtarief.