Werkzaamheden in Karel de Stoutelaan

30 okt

Stad Brugge gaf opdracht aan aannemer ASWEBO uit Drongen om voegvullingen te vernieuwen en plaatselijk betonplaten te herstellen in de Karel de Stoutelaan, in het gedeelte tussen Leopold I-laan en Houtkaai. Onder normale (weers)omstandigheden gebeuren de werkzaamheden van 3 tot 14 november a.s. Het autoverkeer kan door met voorrang van doorgang. Ook fietsers en voetgangers kunnen door. Er wordt gewerkt in korte zone’s, waar parkeerverbod geldt.