Aanpassing spertijden grote stap vooruit tegen fileleed ‘bruggenmiserie’

23 sep

De spertijden aan de bruggen in Brugge worden aangepast met ingang van 1 november 2014. Dat hebben waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV en Stad Brugge in onderling overleg beslist. Volgens het akkoord worden de spertijden ’s morgens en ’s avonds uitgebreid tot een volledig uur, ’s middags (behalve op woensdag) en op zaterdag vallen de spertijden weg. Van Volcem, al lang pleitbezorger voor een aanpassing, reageert. “Een aanpassing liet lang op zich wachten maar de verandering is positief en een grote stap vooruit.  ’s Morgens is deze perfect. ’s Avonds verkies ik een langere spertijd van 16u30 tot 18u30 omwille van een uitgebreidere spits en de combinatie werk en schoolgaand verkeer.”

De nieuwe spertijden zijn van maandag tot vrijdag van 7u30 tot 8u30 en van 16u30 tot 17u30. Op woensdag gelden deze behalve in juli en augustus van 11u50 tot 12u30. Op zaterdag zijn geen spertijden. De bediening van de verschillende bruggen wordt beter op elkaar afgestemd en er komen extra regels voor de pleziervaart.

In Brugge liggen tien beweegbare bruggen over het kanaal Gent-Oostende op korte afstand van elkaar. Om het scheepvaartverkeer van en naar de havens van Zeebrugge en Oostende door te laten moeten deze bruggen regelmatig geopend worden met impact op het wegverkeer als gevolg. In het najaar van 2013 was de mobiliteitsimpact groter dan normaal door werken aan de Dampoortbrug en de Dampoortsluis.

Naar aanleiding van deze gewijzigde verkeerssituatie heeft Stad Brugge verkeersmetingen uitgevoerd om zo de voor- en nadelen van de huidige spertijden beter in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens hebben Stad Brugge en Waterwegen en Zeekanaal NV beslist om de spertijden met ingang van 1 november 2014 aan te passen.