Bananenrepubliek Vlaanderen: stilstand en wachtlijsten

17 jan

De plannen voor tientallen openbare werken staan op drijfzand. Het gaat om de hoogspanningsverbinding van het windmolenpark voor Zeebrugge tot in Zomergem; het sluitstuk van de ring rond Sint-Niklaas; het op- en afrittencomplex op de E40 in Jabbeke; de spoorontsluiting van de haven van Antwerpen en nog meer lokale projecten van Oostende over Ternat tot Tienen. Een voor een komen deze op losse schroeven te staan. “Een advies van de Raad van State effent voor actiecomités die zich kanten tegen grote openbare werken opnieuw het pad naar een vernietiging van de bouwplannen.  Door deze stilstand en de vele wachtlijsten krijgt Vlaanderen stilaan het imago van een bananenrepubliek.” aldus Van Volcem.

In 2008 ging het ‘integratiespoor’ van start. Daarin staat dat de rapportage over de milieu-effecten die een ruimtelijk uitvoeringsplan heeft op de omgeving (het plan-MER) wordt gecombineerd met de procedure voor de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan zelf. Zo kunnen omwonenden hun grieven bekendmaken terwijl de goedkeuring van het plan eigenlijk al loopt. Maar in 2011 besliste de Raad van State dat die regeling discriminerend was. Er was een probleem met de manier waarop die plannen aan de bevolking bekend werden gemaakt. Volgens dat integratiespoor volstond het om dat niet langer te doen via een krant, maar mocht het ook via een website. Omdat zoiets volgens de Raad van State een veel kleinere verspreiding betekende waardoor minder mensen hun bezwaren konden uiten over pakweg de snelwegafrit die vlakbij hun huis kwam te liggen, schorste de Raad dat besluit.

In 2012 kwam er een ‘reparatiedecreet’ waarin stond dat het algemeen belang primeerde op het gelijkheidsbeginsel. Het Grondwettelijk Hof vernietigde echter vorige zomer het reparatiedecreet. In november werd een nieuw hersteldecreet ingediend waarin stond dat voor alle projecten die hele inspraakprocedure van de omwonenden zou worden hernomen. Voor de projecten die in de administratieve procedure nog niet ver waren gevorderd, was dat geen probleem. Maar als de plannen al erg ver waren gevorderd, zouden die toch voorlopig worden goedgekeurd. Heel die regeling heeft nu begin deze maand een negatief advies gekregen van de Raad van State, die vindt dat het fundamenteel probleem van ongelijkheid blijft bestaan.

Hiermee kunnen actiegroepen naar de Raad van State trekken, of zelfs naar het Europees Hof voor Justitie omdat het Europese principe van gelijkheid wordt geschonden. Het gevolg is dat de Vlaamse regering er niet in is geslaagd één groot project op te starten. In de praktijk zorgt de Vlaamse Regering voor vertraging en rechtsonzekerheid.

Bron: eigen & De Standaard