Belangrijke informatie voor Lissewege en Zwankendamme.

20 sep

Eindelijk komt er een beperking van het vrachtverkeer in Lissewege en Zwankendamme. Dit op vraag van Open Vld PLUS. Bedankt ook aan kandidaten Sabine Helleputte en Matthias Bil om voor Open Vld PLUS met mij alles goed op te volgen en te luisteren naar de inwoners. En dit steeds aangekaart te hebben. Wij maken duidelijk het verschil in #Brugge   

—-

Communicatie Brugge:

Ondanks de goede ontsluiting van het Zeehavengebied via een netwerk van hoofdwegen zoals de N31, de N34, de A11 alsook de toekomstige Nx, zijn er toch nog vrachtwagens die door woonwijken en de dorpskernen van Lissewege en Zwankendamme rijden en daar voor hinder zorgen.
.
Stad Brugge roept dit ongewenste vrachtverkeer nu een halt toe door de opmaak van een vrachtroutenetwerk dat aangeeft waar vrachtwagens kunnen rijden en waar ze niet mogen rijden.
.
Concreet komt het er op neer dat, om de verkeersleefbaarheid in Lissewege en Zwankendamme te verbeteren, een zone afgebakend wordt waarbinnen geen vrachtwagens (+ 5 ton) mogen rijden.
.
Het zonaal vrachtwagenverbod strekt zich uit tussen de N31 en het Boudewijnkanaal (West–Oost) en
tussen de Stationsweg ter hoogte van de Herdersbrug en de nieuwe boogbrug Infrabel / laatste bedrijf
in de Lanceloot Blondellaan (Zuid–Noord).
.
Uitzondering wordt voorzien voor plaatselijk verkeer, dat wel
toegang krijgt tot het gebied.
.
In Lissewege geldt in de historische kern al een tonnageverbod en een verbod voor voertuigen met een
lengte meer dan 8 meter. Dit wordt behouden.
.
Aan de bewoners van Lissewege en Zwankendamme
8380 BRUGGE
.
De Wegendienst zal een bijkomend bord met aankondiging van het verbod voor vrachtwagens plaatsen op de Ter Doeststraat ter hoogte van het kruispunt Stationsweg. De Wegendienst zal overtollige borden in Zwankendamme verwijderen en bestaande borden waar nodig voorzien van onderborden “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.

Stad Brugge