Bijna 20 000 extra werklozen in 2013

4 jan

Vlaanderen telde eind december 229.570 niet-werkende werkzoekenden: 19.543 meer dan eind 2012, of een stijging met 9,3 procent. 2013 werd afgesloten met een werkloosheidsgraad van 7,76 procent, tegen 7,11 procent een jaar eerder, blijkt uit cijfers van minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). De toename van het aantal werkzoekenden onder 25 jaar (+4 procent) en die van het aantal laaggeschoolde werkzoekenden (+4,2 procent) ligt lager dan de gemiddelde stijging. “Dit zijn opnieuw niet onmiddellijk bemoedigende cijfers. Op het veld zijn geen beleidsresultaten te bespeuren. Daar draagt hij een gigantische verantwoordelijkheid ten aanzien van de toekomstige generaties. Zelfs coalitiepartner Sp.a in de Vlaamse Regering roept Muyters op om ‘meer ambitie te tonen bij de aanpak van jeugdwerkloosheid’.” aldus Vlaams Parlementlid Mercedes Van Volcem.