Brugge middenmotor in Europese ranking culturele en creatieve steden

7 jul

“Het stadsbestuur moet ambitieuzer zijn. Veel potentieel is onbenut.”

De Europese Commissie lanceerde gisteren haar allereerste ‘monitor van culturele en creatieve steden’. De Commissie lijstte 168 steden uit 30 landen op. De monitor gaat na hoe de culturele en creatieve scène bijdraagt tot sociale ontwikkeling, economische groei en jobcreatie. Leuven, Brussel en Gent scoren goed. Brugge staat op een 65ste plaats in de algemene ranking.  Parijs voert de ranking aan, gevolgd door Kopenhagen en Eindhoven.  “Ik ben niet verrast met dit resultaat. Op cultureel vlak scoren we goed, maar wat ik al jaren zeg blijkt nu ook uit de studie. We moeten veel meer inzetten op de creatieve economie. Ik denk dat ons stadsbestuur ambitieuzer moet zijn. Er is veel potentieel die men nu niet benut.” reageert Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).

De steden worden vergeleken op 3 grote domeinen: culturele levendigheid, creatieve economie en stimulerende omgeving.   De monitor toont met in totaal 29 indicatoren, hoe het aanbod aan cultuur en creativiteit kan worden aangewend om de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren. De Europese Commissie heeft de bedoeling dat beleidsmakers en betrokken sectoren kunnen leren van steden met een vergelijkbaar profiel.

Op vlak van culturele levendigheid scoort Brugge goed en zit ze in de bovenste 33%. Uitblinkers daar zijn het aantal museums en het aantal overnachtingen van toeristen. Op vlak van economische creativiteit scoort Brugge net iets onder het gemiddelde. Brugge scoort slecht op jobs in media en communicatiesector en jobs in creatieve sectoren. Ook op vlak van patenten op ICT-applicaties scoort Brugge ondermaats.

Brugge scoort niet goed op vlak van ‘stimulerende omgeving’. Daaronder valt ‘menselijk kapitaal’ en ‘onderwijsaanbod’, die allebei slechte scores opmeten voor Brugge. “Het gebrek aan een universiteit speelt hier een rol” verduidelijkt Van Volcem. “Ook hogere studies in humane wetenschappen en kunst scoren erg laag.” Stimulerene omgeving omvat ook de tolerantie en openheid ten aanzien van buitenlanders. Daar scoort Brugge ondermaats, net als in het realiseren van integratie.

De Europese Commissie haalt de ervaring van Brugge als Europese Culturele hoofdstad in 2002 aan en vermeld ook expliciet ‘Brugge Plus’ in navolging daarvan.

In totaal werden negen Belgische steden opgenomen in de lijst: Antwerpen, Brugge, Brussel en Bergen omdat ze in het verleden culturele hoofdstad van Europa waren. Gent is opgenomen omdat het door de UNESCO als creatieve stad erkend werd en Leuven, Luik, Namen en Oostende omdat ze onderdak geven aan minstens twee internationale culturele festivals.

Goede punten zijn er voor Brussel en Gent. Brussel scoort op het vlak van ‘nieuwe jobs in creatieve sectoren’. Gent scoort dan weer goed in ‘culturele levendigheid’, vooral dankzij het aanbod aan theater- en andere zalen. De stad wordt ook geprezen voor haar aanbod aan middeleeuwse architectuur en haar “levendig cultureel centrum”.