Brugse fiscaliteit en retributies. Bruggelingen blijven gespaard van belastingverhogingen.

19 nov

Volgende week maandag worden de belastingen en retributies voor de komende vijf jaar goedgekeurd in de gemeenteraad. Er zijn een aantal opmerkelijke vernieuwingen. Positief is alvast dat de belastingen voor de Bruggelingen niet verhogen.

Sommige belastingen worden afgeschaft of verminderd. Elke single betaalt 12 euro minder forfaitaire milieutaks (23 euro i.p.v. 35 euro). Bedrijven die geen 2.000 m2 oppervlakte hebben worden vrijgesteld van de taks op economische ruimte (729 bedrijven). Ook de bouwtaks zal verminderen voor verbouwers in de binnenstad. De parkeervergunningen worden minder duur voor de verbouwers.

De taks op ambulante handel op privaat terrein wordt afgeschaft. De taks op terrassen in de deelgemeenten werd op 1/4/2019 al afgeschaft.

Brugge wil de komende jaren meer investeren (36 procent) dan de voorbije zes jaar, en heeft in totaal een budget van 306 miljoen euro voorzien. Meer uitleg bij budget.

1.Opcentiemen Onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: “De belangrijkste belastingen, de aanvullende personenbelasting blijft op 6,9% en ook de opcentiemen op de onroerende voorheffingen blijven gelijk (1007,56 opcentiemen). De aanvullende onroerende voorheffing brengt 56.104.529,90 euro op en de aanvullende personenbelasting 37.277.399,02 euro. (in 2020).

2.Retributies

Er zijn verder geen indexaties en ook geen verhogingen van retributies voorzien.
Een overzicht van de retributies:
Retributie op afgifte van administratieve stukken (bevolking, burgerlijke stand, DRO, leefmilieu, groendienst)
Retributie voor het opstellen van kermisattracties op de openbare kermissen
Retributie voor lijkbezorging
Retributie voor huwelijksplechtigheidskosten
Retributie bij verkeerd parkeren (30 euro)
Retributie op verkoop van vuilniszakken, compostvaten en inzamelen restafval

3. Belastingverminderingen

 • Uitbreiding vrijstelling taks bedrijfsruimten (tot 2.000 m2)
  Ook het belastingreglement op het economisch gebruik van bedrijfsruimten wordt herzien. Op voorstel van de schepen van Financiën, Mercedes Van Volcem wordt de vrijstelling voor bedrijven tot 500 m2 uitgebreid tot 2.000 m2. Deze vrijstelling is ter ondersteuning van kleine zelfstandigen, ondernemingen en vrije beroepen. Een 700-tal bedrijven komen in aanmerking en de belastingvermindering komt in totaal op 73.280,50 euro.
 • Daling milieubelasting alleenstaanden (singlevriendelijke taks) Goed nieuws is er voor de 19.253Brugse alleenstaanden want hun milieubelasting zakt van 35 euro naar 23 euro. De belastingvermindering bedraagt jaarlijks 231.036 euro. We voegen de daad bij het woord. Alleenstaanden kunnen immers niet de kosten delen.
 • “Ook de prijs van vuilniszakken blijft gelijk (50 cent voor 40l, 1 euro voor 75l). Sociale kortingen worden behouden. Brugge telt immers het meeste singles van alle centrumsteden,” licht schepen van Financiën Mercedes Van Volcem toe.
 • Afschaffen belasting verkoopskramen op private eigendom
  Tot op heden wordt een belasting gevestigd op verkoopkramen opgesteld op het privaat eigendom en op de openbare weg of het openbaar domein. Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: “Om initiatieven te stimuleren worden verkoopskramen op privaat terrein niet langer getaxeerd, zij betalen immers al huurgeld op het private domein. De taks bedroeg 5.015 euro. “
 • Bouwtaks vermindert
  Het tarief voor verbouwers van de binnenstad zal verminderen (detail december). De parkeergelden lopen te hoog op. Detail volgt in december.
 • Halvering terrastaks in deelgemeenten
  Schepen van financiën Mercedes Van Volcem: “Eerder dit jaar halveerden we al de terrasbelasting in de deelgemeenten (- 62.612,95 euro). Het uitbreiden van de vaste terrassen van 8 naar 9 meter en het toelaten van meer rijtjes compenseren dit bedrag. Horecazaken moeten immers per vierkante meter betalen. Met deze maatregel willen we de horeca in de deelgemeenten stimuleren zodat er ook cafeetjes in deelgemeenten en dorpen voortbestaan. Terrassen is genieten en we willen dat mensen kunnen genieten.

Nieuwe Inkomsten

Belasting huis-aan-huis verspreiding niet-geadresseerd reclamedrukwerk

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: “Stad Brugge wenst de afvalberg van papier te verminderen, daarom voert de stad een belasting in op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk. De verspreiders van dit drukwerk zullen een belasting betalen op basis van het aantal verspreide exemplaren (0,06 euro per ex.). We willen hen bewuster maken en doen nadenken over de hoeveelheid van reclamedrukwerk die ze verdelen en over alternatieve manieren om hun reclameboodschap over te brengen. Dit komt ten goede aan de stad haar inwoners en werknemers, omdat er minder afval opgehaald, afgevoerd en verwerkt moet worden. De geschatte opbrengst is 2.150.000 euro per jaar.” Deze taks is er ook al in andere steden.

Belasting masten en pylonen


“Verder pakt de stad Brugge de visuele vervuiling door masten en pylonen (gsm-masten, electriciteitspylonen …) aan met een belasting van 2.500 euro per mast/pyloon. Masten en pylonen met een minimumhoogte van 20 meter betekenen een visuele vervuiling van het landschap en hebben een invloed op de aantrekkingskracht van de stad als woonomgeving en als toeristische bestemming. Geschatte opbrengst is 240.000 euro,” aldus schepen van Financiën Mercedes Van Volcem.

Citytaks


De taks wordt na overleg met de sector verhoogt van 2 naar 2,83 euro (3 euro inclusief Btw) in 2021 Er wordt immers deze legislatuur veel geïnvesteerd in verblijfstoerisme met een congreszaal en expohall (40 miljoen euro) en in een nieuw museum (30 miljoen euro). De taks brengt nu 4,2 miljoen euro op en zal normaal vanaf 2021 5,8 miljoen euro opbrengen op jaarbasis.

Ook het cruisetoerisme zal vanaf 2020 ook bijdragen. Dit wordt geregeld via een dividend uit de MBZ (800000 per jaar vanaf 2020 en 1,2 vanaf 2021).

De andere reglementen blijven ongewijzigd.