Fietsers krijgen 80 snelwegen

12 nov

Vlaanderen telt binnenkort 80 zogenoemde ‘fietsostrades’: brede, afzonderlijke fietspaden- quasi ononderbroken – om snel van je woonplaats tot in de stad te geraken. ‘Met dit soort fietspaden krijg je mensen uit de file én uit de auto’, aldus Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Sommige van de in totaal 80 Vlaamse fietssnelwegen zijn al grotendeels klaar. Voor andere trajecten staan nog ingrijpende werken op stapel. Zo moet nog een fietsbrug op het traject tussen Leuven en Brussel aangelegd worden, en op het fietspad tussen Antwerpen en de grensgemeente Essen moeten bijvoorbeeld nog enkele ontbrekende stukken fietspad worden aangelegd. Een aantal andere fietssnelwegen zitten nog in de planningsfase.

Feit is wel dat over enkele jaren Vlaanderen in totaal zo’n 80 fietssnelwegen zal hebben: brede, afzonderlijke fietspaden die een eigen route volgen, en slechts zelden worden onderbroken door kruispunten, bijvoorbeeld door fietstunnels en -bruggen te voorzien. ‘Op fietssnelwegen moet je als fietser immers veilig een gemiddelde rijsnelheid van 20 km per uur kunnen aanhouden’, liet de Vlaamse fietsmanager eerder optekenen.

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem vroeg aan mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) een stand van zaken rond de fietssnelwegen. Ze is opgetogen dat Vlaanderen – in samenwerking met de provincies – sterk werk maakt van deze fietsostrades, samen opgeteld vele honderden kilometers lang. ‘Zij zijn niet alleen verkeersveilig maar bieden ook een aantrekkelijk alternatief voor woon-werkverplaatsingen, zeker in regio’s met veel fileleed. Ze zorgen er met andere woorden voor dat de Vlaming de auto laat staan, omdat hij met de fiets, via zo’n fietsostrade, ook vlot op zijn werk geraakt.’

 

Dankzij elektrische fiets

Van Volcem wijst er ook op dat de fietssnelwegen dringend nodig zijn, ‘omdat met de groeiende populariteit van de elektrische fiets er in de toekomst over langere afstanden met de fiets zal worden gereden.’ Tot dusver namen mensen de fiets voornamelijk voor afstanden van enkele kilometers. Met de elektrische fiets is de verwachting dat die afstand snel zal oplopen tot 15 km en nog meer.

De verwachting is dan ook dat met de fiets naar het werk alleen maar populairder wordt, zeker wanneer de 80 fietssnelwegen kriskras doorheen Vlaanderen klaar zijn. De gemiddelde afstand naar het werk in Vlaanderen is gemiddeld zo’n 12,4 kilometer, een afstand die in principe perfect behapbaar is met de fiets.

De Fietsersbond merkt trouwens nu al op dat fietsen naar het werk in de lift zit, via onder andere het project Bike to Work, dat werkgevers ondersteunt om hun werknemers met de fiets te laten komen. ‘Op 5 jaar tijd is het aantal deelnemers gestegen van 1.109 naar maar liefst 24.309. Gemiddeld afstand die dagelijks wordt afgelegd: 17,6 km’, aldus Dieter Snauwaert van de Fietsersbond.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) merkt in zijn antwoord nog op dat er geregeld overleg is tussen de provincies, kwestie van de verschillende provinciale fietssnelwegen op elkaar te laten aansluiten.

Er komen in de toekomst ook campagnes om mensen de ligging van de verschillende fietsostrades te leren kennen. Nog te vaak maken fietsers gebruik van een minder geschikte fietsweg, niet wetende dat er met zo’n fietsostrade een beter, veiliger en soms sneller alternatief in de buurt is.

Bron: Het Nieuwsblad

Lees hier de schriftelijke vraag, het antwoord en de bijlage.