Heraanleg ’t Zand

20 okt

De aanleg van ’t Zand, toen gekoppeld aan het graven van de tunnel en de aanleg van de ondergrondse parking, dateert ondertussen van 1982. Sindsdien zijn er, op enkele plaatselijke herstellingen na, geen grote werkzaamheden meer uitgevoerd. Gelet op de slechte staat van het wegdek werd eerder dit jaar de wegenis rondom ’t Zand heraangelegd door de Vlaamse overheid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ’t Zand, met zijn 8.500 m2 het grootste plein van onze stad, ondertussen aan hernieuwing toe is. Zeker als je weet dat het bijvoorbeeld in 2013 niet minder dan 218 dagen in gebruik was voor de zaterdagmarkt, de Meifoor en nog heel wat andere evenementen.

Het Schepencollege besliste een internationale ontwerpwedstrijd uit te schrijven om te komen tot een grondige heraanleg. Hierin krijgen de kandidaat-ontwerpers heel wat vrijheid, maar wat er zeker van hen verwacht wordt, is dat zij minstens de huidige pijnpunten wegwerken door volgende ingrepen:

– vernieuwen van de bevloering van het plein en de voetpadzones

– voorkomen van de waterinfiltratie in de ondergrondse parking

– uitbreiden en verzwaren van de elektriciteitsvoorziening met het oog op de verschillende evenementen

– installeren van nieuwe, energiebesparende verlichting

– uitbreiden en gebruiksvriendelijk maken van de fietsstallingen

– zorgen voor voldoende, kwalitatieve openbare toiletten.

De principiële beslissing is slechts een eerste stap binnen een omvangrijke procedure. Er moet uiteraard nog heel wat uitgewerkt worden om dit prille concept een concrete vorm te geven. Zo zijn de voorbereidingen voor de opmaak van het wedstrijdreglement nu opgestart.

De werken zullen ten vroegste in 2016/2017 kunnen aangevat worden. Het stadsbestuur kondigde aan dat ze mogelijkheden voor inspraak voorziet voor de Bruggelingen bij de realisatie van het project.

Bron: Stad Brugge