Heraanleg ’t Zand

6 feb

De Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, zal de rijwegen en de fietspaden rond het Zand vernieuwen. De nv Verhelst Aannemingen uit Oudenburg staat in voor de uitvoering. De rijwegen krijgen een stevige fundering en op de rijweggedeelten waar veel busverkeer rijdt, komt er een uitgewassen betonverharding, zoals aan de bushalte aan de Sint- Salvatorskathedraal. De rijweg tussen de Zuidzandstraat en de Noordzandstraat en de helft van de rijweg tussen de Smedenstraat en de Hauwerstraat krijgt kasseien. De nutsmaatschappijen (gas, elektriciteit, water, telefoon, …) maken van de gelegenheid gebruik om ook een reeks aanpassingen te doen aan hun leidingen. 

Om de hinder te beperken en de bereikbaarheid van de handelszaken zoveel mogelijk te garanderen, wordt er in fasen gewerkt.
fase 1a: tussen het busstation van De Lijn en het kruispunt met de Zuidzandstraat (kruispunt inbegrepen)
fase 1b: tussen de kruispunten Zuidzandstraat en Noordzandstraat (kruispunten niet inbegrepen)
fase 2a: tussen het kruispunt Noordzandstraat (kruispunt inbegrepen) en het kruispunt met de Smedenstraat (kruispunt niet inbegrepen)
fase 2b: heraanleg kruispunt Smedenstraat/Hoefijzerlaan
fase 3: tussen het kruispunt Smedenstraat (kruispunt niet inbegrepen) en het kruispunt met de Hauwerstraat (kruispunt inbegrepen)

 

Timing en verkeersverloop

fase 1a:

werfzone: tussen het busstation van De Lijn en het kruispunt met de Zuidzandstraat (kruispunt inbegrepen) / aanvang: 10/03 / afgewerkt tegen: 23/03

uitvoeringstermijn fase 1a: 2 weken (er wordt 7 dagen op 7 gewerkt)

 

Let wel: mocht door weersomstandigheden deze fase niet op 10/03 kunnen starten dan wordt de aanpak van deze zone verschoven naar het einde van de uitvoering van het project en start de aannemer met fase 2a op 14/04

 

verkeersverloop fase 1a

omleiding gemotoriseerd verkeer en de bussen van De Lijn:

– bestemming binnenstad via de Katelijnestraat

– opheffen éénrichtingsverkeer in Zuidzandstraat (én parkeerverbod)

– rijrichting Heilige-Geeststraat, Sint-Salvatorskerkhof en Pijpersstraat wordt omgekeerd

Deze maatregelen zijn nodig zodat het verkeer van de Katelijnestraat via de Heilige-Geeststraat en het Sint-Salvatorskerkhof naar de Steenstraat kan rijden.

 

omleiding fietsers:

– er zal een veilige doorgang over het plein voorzien worden

– er komt een veilige oversteek net buiten de werfzone

– fietsverkeer uit de richting Koning Albert I-park wordt omgeleid via de

voetgangerszone

 

fase 1b:

werfzone: tussen de kruispunten Zuidzandstraat en de Noordzandstraat (kruispunten niet

inbegrepen)

aanvang: 10/03

afgewerkt tegen: 4/04

uitvoeringstermijn fase 1b: 3 weken

let wel: mocht door weersomstandigheden deze fase niet op 10/03 kunnen starten dan wordt de aanpak van deze zone verschoven naar het einde van de uitvoering van het project en start de aannemer met fase 2a op 14/04

verkeersverloop fase 1b

omleiding gemotoriseerd verkeer en de bussen van De Lijn:

in de periode van 10/03 tot en met 23/03

– bestemming binnenstad via de Katelijnestraat

– opheffen éénrichtingsverkeer in Zuidzandstraat (én parkeerverbod)

– rijrichting Heilige-Geeststraat, Sint-Salvatorskerkhof en Pijpersstraat wordt

omgekeerd

Deze maatregelen zijn nodig zodat het verkeer van de Katelijnestraat via de Heilige-Geeststraat en het Sint-Salvatorskerkhof naar de Steenstraat kan rijden.

in de periode van 24/03 tot 4/04

– het verkeer komende van de Unesco rotonde met bestemming Smedenstraat, neemt de tunnel en keert terug aan het kruispunt Bevrijdingslaan/Jan Breydellaan naar ’t Zand

– de Zuidzandstraat is in deze periode opnieuw bereikbaar via de normale route omleiding fietsers:

– voorzien veilige doorgang voor fietsers in de voetgangerszone

 

fase 2a

werfzone: tussen het kruispunt Noordzandstraat (kruispunt inbegrepen) en het kruispunt

met de Smedenstraat (kruispunt niet inbegrepen)

aanvang: 14/04

afgewerkt tegen: 9/05

uitvoeringstermijn fase 2a: 4 weken (er wordt 7 dagen op 7 gewerkt)

verkeersverloop fase 2a

omleiding gemotoriseerd verkeer en De Lijn:

– verkeer uit Noordzandstraat wordt omgeleid via de Wulfhagestraat en

Beenhouwersstraat naar de ring

omleiding fietsers:

– fietsverkeer uit de richting Noorzandstraat wordt omgeleid via het trottoir, met de fiets aan de hand, en er wordt een beveiligde doorgang voor fietsers voorzien over het plein

 

fase 2b

werfzone: heraanleg kruispunt Smedenstraat/Hoefijzerlaan

aanvang: 02/05

afgewerkt tegen: 9/05

uitvoeringstermijn fase 2b: 1 week (er wordt 7 dagen op 7 gewerkt)

verkeersverloop fase 2b

omleiding gemotoriseerd verkeer en De Lijn:

– verkeer uit Noordzandstraat wordt omgeleid via de Wulfhagestraat en Beenhouwersstraat naar de ring

– via de Hoefijzerlaan kan men het Zand niet oprijden

– de Smedenstraat blijft voor het verkeer uit de Hoefijzerlaan bereikbaar via de Lane en de Zevensterrenstraat

omleiding fietsers:

– fietsverkeer uit de richting Noordzandstraat met bestemming Smedenstraat wordt omgeleid via de voetgangerszone, met de fiets aan de hand, en er wordt een beveiligde doorgang voor fietsers voorzien over het plein

– het fietsverkeer uit de Hoefijzerlaan moet afstappen

 

fase 3

werfzone: tussen het kruispunt Smedenstraat (kruispunt niet inbegrepen) en het kruispunt

met de Hauwerstraat (kruispunt inbegrepen)

aanvang: 2/06

afgewerkt tegen: 4/07

uitvoeringstermijn: 5 weken

verkeersverloop

omleiding gemotoriseerd verkeer en De Lijn:

– verkeer uit richting Bloedput, neemt de tunnel

omleiding fietsers:

– fietsverkeer uit de richting Smedenpoort en Hauwerstraat wordt omgeleid via de voetgangerszone en er wordt een tijdelijke oversteek voorzien over de werfzone. Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet

op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te

koude) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien. Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden? Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

 

De Lijn

De Lijn volgt de omleidingen van het gemotoriseerde verkeer. Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: t 070 220 200 Garages niet bereikbaar.

Haal tijdig de wagen uit de garage want waar de aannemer werkt, is de garage niet meer

bereikbaar. Wie door de heraanleg een ontoegankelijke garage heeft en parkeerproblemen ondervindt, kan contact opnemen met de Mobiliteitswinkel, Administratief Centrum ’t Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge (t 050 33 53 00). Voor de duur van de werken in de straat kan tijdelijk een gratis bewonersvignet aangevraagd worden. Daarmee kan dan in de omgeving van de werkzaamheden geparkeerd worden op een plaats waar het bewonersparkeren is toegelaten. Om een dergelijk bewonersvignet te verkrijgen, brengt u uw identiteitskaart, het roze inschrijvingsbewijs van het voertuig én een bewijs van het feit dat u eigenaar/huurder bent van een garage in de betreffende straat, mee naar de Mobiliteitswinkel. Deze dienst is open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag ook van 14 u. tot 18 u.

 

Bevoorrading handelszaken en horeca

De bevoorrading van de handelszaken en horeca gebeurt via de Katelijnestraat en de Heilige- Geeststraat in fase 1a en 1b en vanuit de Hauwerstraat in fase 3.

Bereikbaarheid parking ’t Zand en Zilverpand

De parking onder ’t Zand blijft altijd bereikbaar. De parking Zilverpand blijft in fase 1a en 1b bereikbaar via de Katelijnestraat, de Heilige- Geeststraat, het Sint-Salvatorskerkhof en de Zilverstraat.

Nog dit …

De activiteiten op het ’t Zand zelf, vinden verder plaats (zaterdagmarkt, …).

Na de heraanleg krijgt het verkeer uit de Hauwerstraat voorrang op het verkeer dat van de Vrijdagmarkt komt. De fietsoversteek wordt in een rode slemlaag uitgevoerd.

Op bepaalde plaatsen wordt het fietspad aangepast om de fietsveiligheid te verhogen. Het fietspad tussen de Westmeers en de Zuidzandstraat komt dichter bij de rijweg te liggen en de oversteek ter hoogte van de Zuidzandstraat wordt in het rood uitgevoerd. Zo wordt het duidelijk dat de fietsers voorrang hebben.

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de uitvoering kan u terecht bij de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en

Verkeer West-Vlaanderen, VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1/2 bus 82, 8200

Brugge – t 050 24 80 00.

Voor meer inlichtingen over de nutsleidingen neemt u contact op met de betrokken diensten:

ü gas en elektriciteit: Eandis – dienst studies en aanleg – dossieradministratie

(t 078 35 35 34)

ü water: T.M.V.W. – de heer S. Demonie (t 050 36 83 21 – Peraltastraat 18, 8000 Brugge

– stefaan.demonie@water-link.be)

ü telefoon: Belgacom: t 800 22.800 of in de Teleboetieks in de Koningin Astridlaan 97,

8200 Sint-Michiels of in de Noordzandstraat 60, 8000 Brugge.

Kabeldistributie Telenet: t 015 666 666 of bart.delaey@staff.telenet.be

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek

Wonen & Leven -> Wegwerkzaamheden.