Hervorming Woonbonus

10 okt

De hervorming van de woonbonus werd eerder al aangekondigd.  Hier volgen de veranderingen nog eens op een rij.  Van Volcem pleitte samen met een Cd&V-collega voor een overgangsmaatregel. “Als je de datum van het compromis tussen koper en verkoper gebruikt als referentie om al dan niet onder de oude of nieuwe regeling te vallen is dat het meest eerlijke systeem, omdat het iedereen op dezelfde manier behandelt, of je notaris nu veel werk of weinig werk heeft om de aktes tijdig te verlijden.

De Vlaamse Regering wou echter niet ingaan op het voorstel. “De nieuwe regeling komt er niet van de ene dag op de andere, maar is in juli al aangekondigd en die vijf en een halve maand is meer dan voldoende, zei minister Turtelboom. “Extra overgangsmaatregelen zouden er toe leiden dat de Vlaamse regering elders besparingen moet zoeken. De hernieuwde woonbonus levert in 2016 een besparing van 63 miljoen euro op.”

Woonbonus zelf

In de eerste plaats veranderen de regels voor mensen die vanaf begin volgend jaar (2015) een lening afsluiten.

Tot voor kort was de woonbonus een aftrekbare besteding, maar om de overheveling naar de gewesten mogelijk te maken werd de woonbonus in een belastingvermindering veranderd. Een aftrekbare besteding wordt afgetrokken van de belastbare basis.  Een belastingvermindering wordt in een latere fase afgetrokken, met name van de berekende verschuldigde belasting. Een belastingvermindering wordt uitgedrukt als een percentage van een bepaald maximumbedrag, bv. de werkelijk gedane uitgaven of een wettelijk vastgelegd maximum in geval van de woonbonus.

Voor wie al een lening heeft lopen wordt voor aanslagjaar 2015 de belastingvermindering berekend op een som van maximaal 3.040 EUR. Dit bedrag bestaat uit een basisbedrag (2.280 EUR) + een verhoging gedurende de eerste tien jaar (760 EUR). Als de belastingplichtige minstens drie kinderen ten laste heeft, komt er een gedurende de eerste tien jaar nog een extra verhoging bij van 80 EUR.

Voor kredieten afgesloten vanaf 1 januari 2015, wordt het maximumbedrag waarop de belastingvermindering wordt berekend, verminderd tot 2.280 EUR. In feite vermindert het voordeel dus met 760 EUR. Na tien jaar wordt dit maximum verder verlaagd tot 1.520. Net zoals in het huidig systeem waarbij men na tien jaar terugvalt op het basisbedrag.

Bovendien wordt voor nieuwe leningen ook de belastingvermindering zelf verlaagd. Tot op heden werd het berekend aan het marginaal tarief  (maximaal 50 % – in functie van het inkomen). Dat wordt nu een vast percentage: 40 % van het maximumbedrag.