Huurgarantiefonds neemt trage start

6 nov

Het huurgarantiefonds neemt sinds 1 januari de afbetaling van achterstallige huur over als een huurder niet kan voldoen aan een afbetalingsplan dat hem door de vrederechter is opgelegd. Veel succes heeft het fonds tot nog toe niet gehad. Volgens een rapport van het Rekenhof hadden op 7 oktober van dit jaar slechts 245 verhuurders de aansluitingspremie van 75 euro betaald. Het aantal aanvragen bedroeg slechts 320, waarvan er dan nog 32 zijn geweigerd. Van Volcem(Open Vld) interpelleerde de minister hierover.

En dat terwijl er voor dit jaar op 18.000 aansluitingen was gerekend. Het fonds, waarin ondertussen 4,8 miljoen euro zit en dat jaarlijks met 1,6 miljoen euro moet groeien, ligt er voorlopig ongebruikt bij. Het fonds heeft twee vragen tot tegemoetkoming ontvangen. Eén daarvan werd geweigerd, de andere aanvraag wordt nog onderzocht.
Volgens het Rekenhof is het gebrek aan communicatie over het huurgarantiefonds een van de redenen voor het gebrek aan succes. Het fonds gaf de voorrang aan het operationeel maken van de dossierbehandeling en de gegevensuitwisseling met deurwaarders. Mercedes Van Volcem (Open Vld) interpelleerde hierover de minister.

De verzekering gewaarborgd wonen zit dan weer met een heel ander probleem. De gratis verzekering is bedoeld voor bouwers, kopers en verbouwers die werkloos of ziek worden en daardoor hun hypothecaire lening niet meer kunnen afbetalen. Ze leidde een tijdlang een sluimerend bestaan, maar zit de jongste jaren in de lift.
De verzekering heeft Ethias, de verzekeraar die tussen 2009 en 2014 een contract had met de Vlaamse overheid, geen windeieren gelegd, zo blijkt uit cijfers van het Rekenhof.
Tussen 1 april 2009 en 31 maart 2014 betaalde de Vlaamse overheid Ethias 36,6 miljoen euro om de verzekering aan te bieden. De schadegevallen bedragen slechts een tiende van dat bedrag. Tot 31 december 2013 betaalde de verzekeraar in 1.031 dossiers slechts 3,7 miljoen euro uit.