Infovergadering RUP Koning Albert I-laan

23 okt

Momenteel is de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Brugge bezig met het opmaken van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Koning Albert I-laan en omgeving Sint-Michiels. Het plangebied is gelegen in de deelgemeente Sint-Michiels. De centrale as van het plangebied is het gedeelte van de Koning Albert I-laan tussen de Veldstraat en de Tillegemstraat van noord naar zuid en tussen de Expresweg en de spoorweg van west naar oost. Op 4 november organiseert de Stad een informatievergadering.

Daarnaast werd er door Stad Brugge geopteerd om de bestaande BPA’s binnen het plangebied te herzien. Bij de opmaak van dit RUP wordt rekening gehouden met volgende aandachtspunten:

  1. herziening van eerdere BPA’s (92 Rijselstraat, 157 Park Bloemenoord, 91 Centrum, 75 Parklaan, 94 Park De Rode Poort, 153 Leiselepark)
  2. het actualiseren van verouderde en/of te beperkende voorschriften om te kunnen voldoen aan de hedendaagse woonvormen met extra aandacht voor woonzorg
  3. een kader scheppen voor nabestemming van een aantal ambachtelijke zones
  4. ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken van binnengebieden (= gebieden volledig omsloten door bebouwing)
  5. realiseren van een kenniscluster tussen de scholencampussen zodat de campussen nog meer een meerwaarde kunnen betekenen voor de buurt
  6. aandacht voor open ruimte en groene verbindingen.

Om u hierover zo goed mogelijk in te lichten, organiseert de Stad op 4 november een informatie- en inspraakvergadering. Het doel van de vergadering is om de toekomstige ontwikkelingen te laten zien.

De vergadering op dinsdag 4 november a.s.  om 19.00 uur vindt plaats  in het Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1, 8200 Sint-Michiels.

Het studiebureau belast met de opmaak van het RUP, bevoegde ambtenaren en de heer Demon, schepen van ruimtelijke ordening en huisvesting, zullen daar de plannen toelichten.

Vanaf dinsdag 28 oktober liggen de plannen ter inzage op volgende locaties:

– Stedelijke Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge,  Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en 14.00 tot 18.00 uur, op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

– Gemeenteafdeling Sint-Michiels, Rijselstraat 98, 8200 Sint-Michiels, Open op maandag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, op dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur en 14.00 tot 18.00 uur, op woensdag van 8.30 tot 12.30 uur en 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 11.45 uur.