Landuyt krijgt boek ‘leiderschap voor dummies’

26 mrt

De Brugse gemeenteraad is gisteravond met een bijzonder geanimeerd debat van start gegaan. Voor de start van de eigenlijke vergadering kwamen alle oppositiepartijen terug op ‘reisgidsgate’. Het Brugs stadsbestuur overweegt een statuut voor klokkenluiders. De aanleiding is een politieke hetze over een reisgidsenexpo.


Vorige week trok stadssecretaris op rust Dirk Michiels aan de noodrem nadat zijn inbreng voor de komende Erfgoeddag, een expo met wel vijfhonderd reisgidsen over Brugge, geschrapt zou zijn op bevel van burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) als gevolg van een conflict met de voormalige medewerker. Terwijl N-VA en Vlaams Belang woorden als dictatuur en censuur in de mond namen en Mercedes Van Volcem (Open VLD) de burgemeester een exemplaar vanLeiderschap voor Dummies cadeau deed – ‘van de tien beschreven kenmerken die eigen zijn aan een slecht leider hebt u er acht’ -, kwam Groen met een opmerkelijk voorstel op de proppen. ‘Zou het niet het overwegen waard zijn om een klokkenluidersstatuut invoeren’, zei Sammy Roelant, die in daarin een oplossing ziet om aan de verzuchtingen van het stadspersoneel tegoed te komen. ‘Ik ben heel zeker bereid om daar ernstig over na te denken’, antwoordde de burgemeester.

Landuyt deed daarna ook nog eens zijn kant van het reisgidsenverhaal uit de doeken. Zo benadrukte hij dat de tentoonstelling niet werd geschrapt maar wel werd uitgesteld. ‘En dit om financiële redenen. Het dossier voorzag plots een receptie voor 150 personen waar eerst nog geen sprake vanwas’, aldus Landuyt, die geen uitspraken deed over wat op persoonlijk vlak speelt met klokkenluider Michiels.

Ook na de uitleg van Landuyt bleven N-VA en Open VLD met vragen zitten.

Bron: Het Nieuwsblad