Mooie vooruitgang in dossiers Fietstunnels Blankenbergse Dijk en Waggelwater

21 okt

“Na 15 jaar stilstand komt er een doorbraak in het dossier van de fietstunnels onder de Blankenbergse Dijk en Waggelwater in Sint-Pieters. De stad Brugge zet in samenwerking met TucRail verdere stappen voor de realisatie van de fietstunnel en het fietspad, als alles volgens plan verloopt worden de tunnels in 2021 op hun plaats geschoven,” zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. 

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Reeds meer dan 15 jaar geleden zijn de eerste stappen gezet in het realiseren van een fietstunnel onder het spoor ter hoogte van de Blankenbergse Dijk. Deze dijk is op heden nog aanwezig op het gehele Brugse grondgebied doch niet meer in de oorspronkelijk configuratie als waterkerende dijk. De Blankenbergse Dijk is vandaag voornamelijk een fietsverbinding doorheen de polders tot aan de kust. TucRail legde de stad 3 variantes voor, het College van Burgemeester en schepenen koos in een principebeslissing voor een variant waar de tunnel opschuift in zuidelijke richting, waardoor er een rechte fietsverbinding ontstaat.” 

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Om een beter (uit)zicht vanuit en op de tunnel te behouden stellen we een volledige verschuiving van de tunnel in zuidelijke richting voor. Hierdoor komt het fietspad recht uit op de oostelijke zijde. Met deze variante komt de tunnelmond uit op private percelen die in eigendom zijn van de beide sociale huisvestingsmaatschappijen die op Brugs grondgebied actief zijn. Er was al een positief overleg met de eigenaars en het gaat over een beperkte inname. Aan de andere kant kan deze locatie ook opportuniteiten bieden voor de ontsluiting van hun perceel voor fietsers en voetgangers, wat interessant kan zijn voor de verdere ontwikkelingen op hun perceel.”

“Een tweede tunnel zal even verderop de Rustenburgwijk verbinden met de randparking in de Waggelwaterstraat. Hierdoor ontstaat een betere fiets as tussen het centrum en de medische campus Sint-Jan en omgeving,” licht schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem toe.

 “Ik ben zeer tevreden dat er na jaren stilstand eindelijk vooruitgang komt. Voor buurtbewoners zal er een communicatietraject worden opgestart, met een infovergadering. Ik hoop dat TucRail in 2021 de tunnels onder de sporen kan schuiven, tegen dan is het rusthuis Sint-Pieters afgewerkt en krijgt de nieuwe woonwijk een mooie ontsluiting. Aansluitend zal Openbaar Domein de omgevingsinfrastructuur aanleggen,” besluit schepen van Openbaar Domein Mercedes Ik ben zeer tevreden over de constructieve samenwerking met TucRail, waardoor we nu een mooie vooruitgang maken in het dossier over de fietstunnels en het fietspad in Sint-Pieters. De tunnels zorgen voor een belangrijke verbetering van de fietsverbinding in de regio. Op stadsniveau betekent dit dat de tunnel ter hoogte van het station Brugge-Sint-Pieters zorgt voor een vlotte verbinding tussen de Rustenburgwijk, het Station Brugge Sint-Pieters, de nieuwe randparking Waggelwater en de site AZ Sint-Jan. De tunnel aan de Blankenbergse Dijk zorgt dan weer voor een vlotte verbinding met de Sint-Pietersplas, de recreatiesite die we de komende jaren verder willen uitbouwen, en het in opbouw zijnde woonzorgcentrum in de Sint-Pietersmolenstraat. Beide tunnels zorgen ook voor een vlottere fietsverbinding van Sint-Pieters met de binnenstad. Op regionaal niveau betekenen ze zelfs een belangrijke verbetering van de fietsverbinding met de Oostkust. Dit is een mooi voorbeeld van hoe we als de nummer één fietsstad van Vlaanderen er blijven naar streven om het comfort en de veiligheid van de fietsers in onze stad en de ruimere regio voortdurend te verbeteren.”