Open Vld PLUS zoekt daken

13 feb

Open Vld PLUS lanceert een zoektocht naar daken voor zonnepanelen.

‘Door de UNESCO erkenning van de stad, is het niet evident om zonnepanelen te leggen.’, stelt Mercedes Van Volcem. ‘Daarom lanceer ik met Open Vld PLUS een zoektocht naar daken.’

Uw zonnepaneel, ook op het dak van het stad

Het is de bedoeling om te kijken welke daken van de stad in aanmerking komen voor zonnepanelen. We willen dat particulieren kunnen investeren in zonnepanelen op daken van het stad. ‘Het hoeft geen groot bedrag te zijn.’ stelt raadslid Sandrine De Crom. ‘Van €25 voor wie wil tot €5000 voor wie kan. Op die manier kan iedereen mee doen en we doelen op een rendement van 2 à 4 procent.’.

Voor Van Volcem is het belangrijk dat ‘zonnepanelen’ gedemocratiseerd worden. Het nut van zonnepanelen staat buiten kijf voor zowel ons leefmilieu als onze portemonnee. ‘Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om deze investering te doen. Wel laten we ze dan samen in deeltjes doen. Als stad kunnen we dat faciliteren. Overigens is er in Brugge gewoon meer vraag om te investeren op daken van de stad, aangezien er in de binnenstad veel daken zijn waar zonnepanelen op verboden zijn.’

‘Inderdaad’, stelt Sandrine. ‘Iedereen de kans geven vooruit te gaan, is waar Open Vld PLUS voor staat. Wij maken geen onderscheid, tussen wie minder heeft, in een appartement woont, of een UNESCO bescherming heeft op zijn dak. Wij reiken oplossingen aan.’

“De sleutel van verandering ligt bij participatie. Als we mensen willen aanzetten om ecologischer te leven, dan moeten we drempels verlagen. Ik vraag dan ook aan de Bruggeling om eens na te denken op welk dak hij graag zijn paneeltje wil leggen. Laten we het een zoektocht noemen om het stadsbestuur wat aan te moedigen.”

Ook op sociale woningen 

In Kortrijk besliste het schepencollege op 5 februari deze mogelijkheid aan de Kortrijkzanen te zullen aanbieden. Concreet zou het na de zomer moeten kunnen uitgerold worden. Mercedes wil in Brugge minstens even ambitieus zijn. In het Vlaams Parlement staat ze bekend voor het bepleiten van de mogelijkheid om op sociale woningen zonnepanelen te leggen. Ook daar weer hetzelfde verhaal: Iedereen moet mee kunnen participeren en vooruit gaan. ‘Het parlementair initiatief zit in de laatste fase. En het voorstel van decreet zal snel geagendeerd en gestemd worden.’, geeft Van Volcem reeds mee. 

Het is duidelijk. Met Open Vld PLUS in het nieuwe stadsbestuur zullen de publieke daken ten volle benut worden. Eerder pleitte Van Volcem al voor een hip terras op het dak van het concertgebouw. Nu wil ze de daken dus ook ingezet zien voor de Bruggeling zijn energiefactuur om laag te halen. ‘We zijn altijd de ideeënpartij geweest. We zoeken naar innovatieve oplossingen en antwoorden op mensen hun problemen. Zo maken we zowel onze stad als het samenleven met elkaar plezanter, beter en kwalitatiever.’

Mercedes en Sandrine 🍀

Kandidaat Burgemeester Brugge – Mercedes Van Volcem
0496 16 63 92