Openbaar onderzoek Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Wijk Rustenburg

26 sep

Op 8 mei 2012 ging in buurtcentrum De Dijk een informatie- en inspraakvergadering door over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Rustenburg. Dit RUP is gelegen in Sint-Pieters en wordt begrensd door het Tempelhof in het noorden, de Blankenbergse Steenweg in het oosten, het kanaal Gent-Oostende (ter hoogte van de Steenkaai) in het zuiden en de Sint-Pietersstatiedreef in het westen. Van 3 oktober 2014 tot 1 december 2014 loopt het openbaar onderzoek.

De belangrijkste elementen van dit RUP zijn:

Langs de Steenkaai krijgt het wonen aan het water meer mogelijkheden. Op die manier kan deze zone zich op een kwalitatieve manier verder ontwikkelen tot een echt waterfront. Meergezinswoningen worden mogelijk gemaakt. De maximale bouwhoogtes variëren per bouwblok en houden rekening met het achterliggend woonweefsel.

Het binnengebied tussen de Rustenburgstraat en de Blankenbergse Steenweg (o.m. omgeving voormalige Lidl) wordt herbestemd naar woongebied. Momenteel is dit gebied bestemd voor bedrijvigheid. Meergezinswoningen worden niet toegelaten en de bouwhoogte wordt afgestemd op de omgeving. Binnen dit gebied moet er een groene publieke ruimte worden ingericht.

De site van de voormalige borstelfabriek wordt opgenomen in een projectzone waarbij de erfgoedwaarde van de site gerespecteerd wordt. De bestemmingen voor deze site worden verruimd (wonen, studentenhuisvesting, socio-culturele voorzieningen, diensten, kleinschalige detailhandel en kantoren, restaurant, café, recreatieve voorzieningen, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen en ambachtelijke bedrijvigheid), maar mogen de draagkracht van de omgeving niet overschrijden.

Langs de Oostendse Steenweg en de Blankenbergse Steenweg worden de mogelijkheden voor centrumfuncties (kleinhandel, kantoren, diensten,…) versterkt, zonder er de woonfunctie te verdringen. Ook meergezinswoningen worden mogelijk gemaakt.

Om eventuele toekomstige uitbreidingsnoden van de school op te vangen, worden in het RUP mogelijkheden voorzien. Zo krijgen de omgevende percelen een bijkomende bestemming als zone voor gemeenschapsvoorzieningen.

Dit RUP-voorstel moet nog een weg afleggen voor het van kracht wordt. Op 16 september 2014 keurde de Gemeenteraad het ontwerpplan voorlopig goed. Nu volgt een openbaar onderzoek van 3 oktober 2014 tot en met 1 december 2014. In die periode kan wie dat wenst het RUP inzien en eventueel opmerkingen of suggesties formuleren.

Het ontwerp-RUP kunt u bekijken bij:

De dienst Ruimtelijke Ordening: Afdeling Bouwvergunningen, Oostmeers 17, gelijkvloerse verdieping, 8000 Brugge en dit van maandag tot vrijdag van 9 tot 12u. en op dinsdag ook van 14 tot 18u.

De stedelijke Communicatiedienst: Administratief Centrum ’t Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge en dit van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30u. en van 14 tot 18u., op zaterdag van 9 tot 12 u. (in augustus op zaterdag gesloten).