Opwaardering kruispunt Mallebergplaats en Philipstockstraat

3 mei

In het Beleidsprogramma 2019-2024 zijn een aantal actiepunten opgenomen om van Brugge een levendige stad te maken. Zo streeft het stadsbestuur naar de opmaak van een ‘pleintjesplan’ met inrichting van vrijetijdszones en terrassen. Op de agenda staat nu de opwaardering van kruispunt van de Mallebergplaats en de Philipstockstraat.

“Door het omvormen van de verbinding van de Mallebergplaats naar de Middelburgstraat tot een voetpad met een boom, kan er een gezellig plein gemaakt worden. De Middelburgstraat kan in de toekomst bereikt worden via de Boomgaardstraat, Riddersstraat en Twijnstraat. Het is nodig dat deze werkzaamheden straks plaatsvinden. De inrichting van het kruispunt van de Mallebergplaats met de Philipstockstraat dateert immers nog van de periode dat deze straten gewestwegen waren en is niet meer aangepast aan het huidig gebruik”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem “Deze werkzaamheden zorgen ervoor dat Brugge nog mooier en gezelliger wordt. Dit pleintje zal mensen uitnodigen om elkaar te ontmoeten. Voor ons is dit een belangrijk aspect omdat we onze stad volop willen uitbouwen tot een warme leefgemeenschap. Ook voor de lokale horeca en handelaars is deze heraanleg een opsteker. Zij kunnen straks hun klanten in een nog mooier kader bedienen.”

  • Raming kostprijs: 30.000 euro
  • Uitvoering werkzaamheden: winter 2019-2020 (circa 20 werkdagen)