Plaatsing ondergrondse groeiconstructie + boom Katelijnevest

11 apr

Deze week starten aan de Katelijnevest de werkzaamheden voor de plaatsing van een ondergrondse groeiconstructie en de aanplanting van een uitgroeiende hoogstamboom.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Deze groeiconstructie biedt een antwoord op de huidige problematiek betreffende de infiltratie van het hemelwater. Bovendien krijgen boomwortels op deze manier alle groeikansen zodat bomen volwaardig kunnen uitgroeien in een stedelijke omgeving.”

Door middel van een infiltratieput wordt hemelwater opgevangen en vertraagd afgevoerd naar de ondergrondse groeiconstructie waar de boomwortels er optimaal gebruik kunnen van maken. Bovengronds wordt een open plantvak voorzien waarin een zilverlinde (Tilia tomentosa) en een bodembedekkende beplanting wordt voorzien. 

Deze werkzaamheden kaderen in het Europees Project Water Resilient Cities. Stad Brugge staat in voor het plaatsen van de ondergrondse groeiconstructie, de verhardingswerken, de rioleringswerken en de aanplantingswerkzaamheden. De Europese partners leveren de ondergrondse groeiconstructie. Het einde van de werken is voorzien op 19 april.