Recreatieverbod Boudewijnkanaal

17 jul

Recent werd via metingen een slechte waterkwaliteit in het Boudewijnkanaal vastgesteld. De laatste metingen wijzen op een zuurstofloze toestand, een sterk afwijkende geur en de aanwezigheid van giftige algen. Daarom is er een tijdelijk recreatieverbod van kracht.

Waarnemend burgemeester Mercedes Van Volcem: “Het is verboden te zwemmen, vissen, kajakken of andere watersporten en recreatie uit te oefenen op en in het volledige Boudewijnkanaal. Het is ook verboden om schaaldieren en vissen uit het Boudewijnkanaal mee te nemen voor consumptie. We monitoren de situatie en het verbod blijft van kracht zolang dit nodig is.”