Start fase 3 nutswerken Katelijnestraat

27 sep

Op maandag 30 september zal fase 3 van de werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Katelijnestraat van start gaan. Fase 3 omvat nutswerken in het stuk tussen de Oude Gentweg (kruispunt niet inbegrepen) en de parking Katelijne (ingang parking niet inbegrepen), kant pare huisnummers. Over de andere fasen volgt later meer informatie.

Werfzone

Er wordt gewerkt aan de pare zijde van de straat, hoofdzakelijk in de voetpadzone maar de graafmachines palmen de rijweg in waardoor er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk is.

Timing

Werken starten op 30 september 2019 en duren tot en met 11 oktober 2019.

Verkeersverloop

Gemotoriseerd

 • geen gemotoriseerd verkeer mogelijk in de Katelijnestraat vanaf de inrit naar de parking Katelijne in de richting van de Mariastraat tijdens de weekdagen
 • de Mariastraat, Dijver, Predikherenstraat … zijn tijdens de weekdagen enkel bereikbaar via de Zuidzandstraat of via de Nieuwe Gentweg en Katelijnestraat
 • de bevoorrading van de handelszaken Mariastraat en omgeving gebeurt via de Nieuwe Gentweg of via de Zuidzandstraat, Sint-Salvatorskerkhof en Heilige-Geeststraat
 • in de Katelijnestraat, is er verkeer mogelijk tot aan de Arsenaalstraat; vandaar rijdt het verkeer verder via de Arsenaalstraat, Wijngaardplein naar de Professor Dokter J. Sebrechts-straat. Het paaltje aan het Minnewater wordt tijdelijk weggenomen zodat ook het plaatselijk verkeer via deze weg kan wegrijden
 • enkel voor het plaatselijk verkeer wordt er in de Katelijnestraat, tussen de Arsenaalstraat en de inrit van de parking Katelijne, tweerichtingsverkeer ingevoerd; het verkeer rijdt weg via de Arsenaalstraat en verder
 • uit de Nieuwe Gentweg kan men naar de Oude Gentweg of de Katelijnestraat rijden
 • in de Kastanjeboomstraat is de rijrichting terug normaal. Inrijden langs Groeninge, uitrijden via de Katelijnestraat.
 • de Wijngaardstraat wordt voor het gemotoriseerd verkeer doodlopend op de Katelijnestraat
 • in functie van de bereikbaarheid wordt Zonnekemeers opengesteld voor het verkeer in beide richtingen

Fietsers en voetgangers

 • fietsers en voetgangers behouden doorgang (aan de kant van de onpare nummers)

Koetsen

 • de koetsen volgen een aangepast traject vanaf 30/09 tot en met 31/10 vanaf Groeninge via de Nieuwe Gentweg, Katelijnestraat, Walstraat naar de stand- en rustplaats op het Wijngaardplein en verder via Professor Dokter J. Sebrechtsstraat, Oostmeers, Sint-Jan in de Meers, Westmeers, Korte Vuldersstraat, Sint-Salvatorskerkhof, Heilige-Geeststraat, Mariastraat en verder (tijdens weekdagen). In de Westmeers, tussen de Goezeputstraat en de Korte Vuldersstraat, wordt de rijrichting omgekeerd alsook in de Korte Vuldersstraat, tussen de Westmeers en het Sint-Salvatorskerkhof.

Bussen van De Lijn

 • de bussen van lijn 11 en 12, die normaal door de Katelijnestraat rijden, volgen een omleiding via ’t Zand, de Zuidzandstraat, het Sint-Salvatorskerkhof, de Heilige-Geeststraat naar de Dijver tijdens de weekdagen
 • de halten ‘Bargeplein’, ‘Katelijnepoort’ en ‘Begijnhof’ zijn tijdelijk afgeschaft
 • voor meer informatie over de trajectwijziging van De Lijn: t 070 220 200.

Centrumshuttle

 • de centrumshuttle volgt vanaf 16 september zowel tijdens de weekdagen als tijdens het weekend een aangepast traject via het station, ’t Zand, Zuidzandstraat, Sint-Salvatorskerkhof, Heilige-Geeststraat, Pijpersstraat, Mariastraat, Oude Burg, Wollestraat naar de Markt. Dit aangepast traject wordt gevolgd tot het einde van de volledige heraanleg.
 • de halten ‘Barge’ (onder de Hoge Katelijnebrug) en ‘Katelijne’ (aan de Academie) worden niet langer bediend. Een bijkomende halte wordt voorzien op ’t Zand.

Toeristenbussen

 • vanaf 19 augustus tot en met 4 februari (tijdens kerstverlof 20/12 – 5/01/2020 is Katelijnestraat opengesteld voor het verkeer) zijn de hotels niet bereikbaar via de Katelijnestraat. De bussen rijden Brugge binnen via de Katelijnepoort en de Visspaanstraat. In de Oude Gentweg is een laad- en loszone voorzien net na het rechts uitrijden van de Visspaanstraat, net voorbij het kruispunt met de Werkhuisstraat (links in de rijrichting). De opgelegde snelheid in de Visspaanstraat is 10 km/u. en er geldt een lengtebeperking tot 12 meter.
 • tijdens het weekend vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 07.00 uur is er opnieuw verkeer mogelijk in de Katelijnestraat en dus ook de bussen met toeristen. 

Huisvuilophaling

Door de onderbreking van de Katelijnestraat, vanaf de inrit parking Katelijne tot aan de Oude Gentweg, kan de ophaalwagen van het huisvuil in voormeld gedeelte het huisvuil niet ophalen. Plaats het huisvuil op de dagen van de ophaling op dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaalwagen wel doorgang heeft (buiten de werfzone).

Nuttige informatie

 • Tijdens de volledige uitvoeringsperiode van de werkzaamheden aan de nutsleidingen zal er elk weekend vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 07.00 uur verkeer mogelijk zijn in de Katelijnestraat.
 • Ook tijdens het Kerstverlof vanaf 20 december tot en met 6 januari 2020 is de Katelijnestraat volledig bereikbaar voor het verkeer.
 • Op het Walplein wordt een bijkomende laad- en loszone ingericht (onder de bomen) voor de leveranciers Katelijnestraat.
 • De werkzaamheden aan de nutsleidingen hebben geen invloed op de uitbating van de bootjes op de reien.
 • Alle werkzaamheden worden dagelijks opgevolgd door Raakvlak (Archeologische dienst). Mochten er bij de opgravingen waardevolle restanten gevonden worden, dan kan dit een impact hebben op de timing en de fasering van de werkzaamheden.
 • De handelszaken en de woningen in de werfzone blijven bereikbaar.
 • De aannemer werkt vanaf 7.30 tot 18.00 uur.

Vragen?

De werkzaamheden in opdracht van Fluvius, Farys, Proximus en Telenet worden gecoördineerd door Fluvius.
Neemt dan contact op met de betrokken diensten:

 • gas en elektriciteit: Fluvius – dienst studies en aanleg – dossieradministratie (t 078 35 35 34)
 • water: Farys – Netinfrastructuur (t 050 36 83 21 – Peraltastraat 18, 8000 Brugge – netinfrastructuur.brugge@farys.be)
 • telefoon: Proximus: t 0800 22.800 of in het Proximus Center, Steenstraat 22 – 24, 8000 Brugge
 • kabeldistributie Telenet: t 015 666 666 of bart.delaey@telenetgroup.be

Een overzicht van alle wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be (rubriek Leven & Mobiliteit > Mobiliteit & Verkeer -> Wegwerkzaamheden) en op www.bruggebereikbaar.be.

Bij problemen op het vlak van bereikbaarheid neemt u contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge – t 050 44 88 65 – f 050 44 88 69 – pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu