Steden maken het verschil

10 mrt

Mercedes schreef samen met 12 auteurs waaronder Bart Somers het boek “Steden maken het verschil”. Het boek past in de lange traditie “Stadslucht maakt vrij”-boeken en is het vervolg op de Open Vld Stedendag van september 2013. “Liberalen hebben iets met steden. Dat staat in dit boek ook duidelijk: de stad is niet het probleem, maar de oplossing. De keizer-kostermentaliteit in Vlaanderen moet verdwijnen. Minder regelneverij en meer vrijheid voor stad en gemeente.” aldus Van Volcem.

In het boek schetsen Mercedes Van VolcemVincent Van Quickenborne, Els Ampe, Rik Daems, Claude Marinower, Piet Delrue, Bart Tommelein, Jean-Jacques De Gucht, Willem-Frederik Schiltz, Ine Somers, Mathias De Clercq en Luc Gieraerts telkens een stedelijke uitdaging. Voorzitter Gwendolyn Rutten daagde de schrijvers uit om vanuit de praktijk oplossingen te formuleren voor die uitdagingen. Die gaan van participatie, over globalisering, mobiliteit, onderwijs en kinderopvang, economie, wonen, technologie tot klimaatverandering. De overkoepelende oplossing, zoals aangereikt in dit boek, is meer bestuurlijke slagkracht voor steden en het lokale niveau in het algemeen.

We zijn als Vlamingen wereldrecordhouders filerijden, maar onze steden hebben geen zeggenschap over de inzet van het openbaar vervoer op hun grondgebied. Is het niet vreemd dat een burgemeester niets te zeggen heeft over de manier waarop de VDAB in zijn of haar stad de jeugdwerkloosheid aanpakt?”

Enkele cijfers
“Een schaalvergroting dient zich aan. In de 28 landen van de Europese Unie bedraagt het economisch gewicht van de lokale besturen gemiddeld 14 procent van het bruto binnenlands product. In Denemarken is dat liefst 38 procent. In ons land is het amper 7 procent. Daarmee bengelen we achteraan als 22e van de 28 EU-landen. En hierdoor ontbreekt het onze Vlaamse steden aan bestuurlijke slagkracht. Vlaanderen is maar zo sterk als haar steden en moet er daarom voluit in investeren. Steden kunnen die omslag aan. Als we hen de ruimte geven. Het vertrouwen. De vrijheid. Net daarin zijn liberalen sterk. Stadslucht is het gezondst als hij blauw is.” luidt het bij de verschillende auteurs.

“Steden maken het verschil” verkrijgbaar in uw boekhandel