Brugge

Stijgende woningprijzen in Vlaanderen

BRUSSEL – De commissie Wonen en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement draait op volle toeren. Het onderwerp van vandaag: de stijgende woningprijzen in Vlaanderen. Brandend actueel én van groot belang voor Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem. Eerder stelde zij hierover al schriftelijke vragen aan Vlaams ministers Zuhal Demir en Matthias Diependaele.  

Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem

De voorbije jaren stegen de prijzen van woningen, en de coronacrisis heeft deze stijging alleen maar versterkt: de vraag naar huizen met terras en tuin bleek aanzienlijk groter. Maar ook in de centrumsteden stijgen de woningprijzen. “Een mismatch tussen de woonwensen en woonbehoeften”, aldus mevrouw Van Volcem. “We zien het duidelijk in steden als Brugge en Leuven dat mensen met hogere inkomens ervoor kiezen om eerder in de randgemeenten rond de stad te gaan wonen. Vele mensen willen graag een woning met een tuin en dat is moeilijker aan te bieden in de stad. De oude gewestplannen en Ruimtelijke Structuur Vlaanderen laten echter maar toe om 15 woningen per hectare te bouwen in het buitengebied. Dat klopt niet.”   

Woonbonus

“Verschillende stemmen gaan op dat het afschaffen van de woonbonus vanaf 1 januari 2020 een goede zaak is geweest. Hier kan ik echter niet mee akkoord gaan.” Stelt mevrouw Van Volcem. “De woonbonus is, zoals sommigen beweren, niet prijsopdrijvend. In dat licht zijn alle fiscale stimuli nefast, en mogen mensen eigenlijk niet veel meer verdienen zodat de prijzen niet de lucht in schieten. Het stimuleren van eigendomsverwerving heeft mede de welvaart van Vlaanderen bepaald en dat vermindert nu.” Besluit het Vlaams parlementslid overtuigend.

Nieuwe energiebonus

In haar epiloog omtrent deze discussie pleit mevrouw Van Volcem voor een nieuw soort energiebonus. “Want de stijgende energiekosten zijn ook woningkosten. De bonus zou mensen stimuleren om energiegerichte investeringen te doen waardoor de energiefactuur zou dalen, de mensen een fiscaal voordeel genieten én bijdragen aan de versteviging van de economie.” Een win-win-win situatie.

Vind hieronder de slides van de uiteenzettingen in de commissie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.