Uitwerking omgevingsvergunning moet beter

19 mrt

Vandaag keurde de commissie het ontwerpdecreet over de omgevingsvergunning goed. Open Vld onthield zich. “We staan achter het principe om tot een integratie te komen van de bouw- en de milieuvergunning,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem. “Maar we hebben bedenkingen bij de uitwerking ervan door de Vlaamse meerderheid.” Open Vld had ook graag meteen de stilzwijgende vergunning ingevoerd voor stedenbouwkundige aanvragen.

Open Vld is steeds voorstander geweest van de integratie van de bouw- en milieuvergunning in één unieke omgevingsvergunning. Deze kan in vele gevallen een belangrijke tijdswinst opleveren voor investeerders. “Toch hebben we vragen en bedenkingen bij het ontwerp, zoals het is ingediend en goedgekeurd door de meerderheid,” zegt Van Volcem.  De partij diende daarom ook enkele amendementen in.

“Onze vrees is dat heel wat projecten niet minder, maar juist meer administratieve last en vertraging zullen kennen. Voor het aanvragen van groepswoningbouwprojecten op basis van een verkavelingsvergunning waarvoor geen milieuvergunning vereist is, geldt nu een beslissingstermijn van 75 dagen. Na de hervorming zoals ze nu in het ontwerp van decreet is voorzien, zou deze termijn evenwel 120 dagen bedragen. Dat kan niet de bedoeling zijn,” zegt Van Volcem. Ook de Confederatie bouw en de vastgoedsector wezen al op dit negatieve gevolg.

Stilzwijgende vergunning
Daarnaast heeft Open Vld ook een amendement ingediend om de zogenaamde lex silencio positivo – waarbij een aanvraag automatisch is goedgekeurd bij het stilzitten overheid – in te voeren. Dat geldt wel enkel  voor stedenbouwkundige aanvragen waarvoor geen milieuvergunning nodig is. “Op die manier willen we de administratieve overlast nog verder verminderen en steken we dus meer ambitie in het voorliggende ontwerp,” zegt Van Volcem.

Tenslotte is er nog heel wat onduidelijkheid over de uitvoeringbesluiten en de timing wanneer de nieuwe omgevingsvergunning effectief in werk zal treden. “Gaat de Vlaamse regering de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten nog kunnen goedkuren voor de het einde van de legislatuur? Investeerders, maar ook gemeenten, hebben dringend nood aan meer duidelijkheid,” besluit Van Volcem