Update heraanleg Geldmuntstraat – Noordzandstraat

26 dec

Vanaf 19 januari a.s. wordt een nieuwe fase aangevat van het project heraanleg Geldmuntstraat – Noordzandstraat. Tot mei wordt er gewerkt in de Eiermarkt (vanaf de Niklaas Desparsstraat richting Geldmuntstraat) en in de Geldmuntstraat (tussen de Sint-Jakobsstraat (kruispunt inbegrepen) en de Sint-Amandsstraat (kruispunt niet inbegrepen)).

Deze (tweede) fase bestaat uit twee deelfasen. We geven u nu eerst info over fase 2a. Later volgt info over fase 2 b. Fase 2b (Noordzandstraat, vanaf Sint-Amandsstraat – inclusief kruispunt – tot vóór Prinsenhof – excl. kruispunt) wordt pas opgestart als de Geldmuntstraat, tussen Sint-Jacobsstraat en de Sint-Amandsstraat, volledig afgewerkt is.

Onderstaand vindt u een overzicht van de globale fasering van het project zodat u kan zien wanneer er in welke straat gewerkt wordt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de nv Aswebo uit Drongen.

 

Eiermarkt

Werfzone

Eiermarkt, tussen Niklaas Desparsstraat (kruispunt niet inbegrepen) en Sint-Jakobsstraat

(kruispunt inbegrepen)

Aard van de werken

vernieuwen rijweg

Verkeersverloop

Waar de aannemer werkt, is de rijweg volledig voor het verkeer onderbroken. Er geldt parkeerverbod. Voetgangers kunnen verder gebruik maken van de trottoirzone.

Op het plan kan u zien welk straatdeel onderbroken is, hoe het verkeer verloopt tijdens de werkzaamheden en hoe de straten bereikbaar blijven. De handelszaken blijven altijd bereikbaar.

Er is ook een bewegwijzerd omleidingstraject voorzien voor de fietsers. De fietsers met bestemming Markt rijden om via de Sint-Jakobsstraat, de Naaldenstraat, de Kuipersstraat, de Jakob van Ooststraat en Vlamingstraat. De fietsers met bestemming Noordzandstraat rijden om via de Moerstraat en de Ontvangersstraat.

Geldmuntstraat

Werfzone

Geldmuntstraat, tussen de Sint-Jakobsstraat en de Sint-Amandsstraat (kruispunt niet inbegrepen)

Aard van de werken

– rioleringswerken
– heraanleg

De rijweg gaat er volledig uit zodat de rioleringswerken kunnen uitgevoerd worden. De zijstroken blijven behouden voor de voetgangers. Ze worden pas opgebroken als de definitieve heraanleg onmiddellijk volgt. Bij het realiseren van de huisaansluiting op de riolering zal er hinder vóór het betrokken pand zijn.

Verkeersverloop

Zie verkeersverloop Eiermarkt

Bevoorrading

Er geldt een lengtebeperking tot 8 meter voor voertuigen die instaan voor de bevoorrading in de zone waar er gewerkt wordt. Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. In de omgeving van de werfzone duiden borden de ophaalpunten aan van het huisvuil. Wil uw vuilniszakken rond deze borden plaatsen.

Let wel: deze ophaalpunten zijn enkel bedoeld voor het afval van de bewoners/handelaars die in de werfzone gelegen zijn. Alle andere bewoners/handelszaken bieden hun huisvuil aan vóór hun eigen pand.

Problemen met de ophaling? Contacteer I.V.B.O.: t 050 45 63 11

De Lijn

Ook de bussen van De Lijn volgen een aangepaste route. Vanaf 19 januari a.s. rijden de bussen niet meer door de Geldmuntstraat en Noordzandstraat en wordt de halte ‘Zilverpand’ in de Noordzandstraat niet meer bediend.

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: t 070 220 200

Garages niet bereikbaar

Haal tijdig de wagen uit de garage want waar de aannemer werkt, is de garage niet meer bereikbaar. Wie door de heraanleg een ontoegankelijke garage heeft en parkeerproblemen ondervindt, kan contact opnemen met de Mobiliteitswinkel, Administratief Centrum ’t Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge (t 050 33 53 00). Voor de duur van de werken in de straat kan tijdelijk een gratis bewonersvignet aangevraagd worden. Daarmee kan dan in de omgeving van de werkzaamheden geparkeerd worden op een plaats waar bewonersparkeren is toegelaten. Om een dergelijk bewonersvignet te verkrijgen, brengt u uw identiteitskaart, het roze inschrijvingsbewijs van het voertuig én een bewijs van het feit dat u eigenaar/huurder bent van een garage in de betreffende straat, mee naar de Mobiliteitswinkel. Deze dienst is open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag ook van 14 u. tot 18 u.

Als alternatief kan u als eigenaar/huurder van een garage in de Geldmuntstraat, Noordzandstraat, Kuipersstraat of Kopstraat, uitzonderlijk ook een standplaats huren in de parking Zilverpand aan het bewonerstarief van 45 euro per maand, BTW inbegrepen. Deze aanbieding is beperkt tot de einddatum van de werkzaamheden. U kan hiervoor contact opnemen met NV Interparking, Hoefijzerlaan 12, 8000 Brugge (t 050 33 90 30) en breng uw inschrijvingsbewijs en het bewijs van eigenaar/huurder van een garage in de vier voormelde straten mee. NV Interparking is open van maandag tot en met vrijdag van 9 u. tot 16.30 u. – www.interparking.com

Meer info over de rioleringswerken en heraanleg ?

Neem hiervoor contact op met de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

Compensatie voor handelaars

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 8 dagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag naar een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de dienst Economie Brugge, Oostmeers 17, 8000 Brugge (t 050 44 46 70) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar u tevens online een hinderattest kan aanvragen.

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge (t 050 44 88 65, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

Plan

Het plan met de heraanleg van de Geldmuntstraat, Noordzandstraat, Eiermarkt en Kopstraat kan u inkijken in de Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge. Deze dienst is open elke werkdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u. Op zaterdag kan u er terecht van 9 u. tot 12 u. (niet in juli en augustus).