Van Volcem (Open Vld) ‘Houd een referendum over gemeentelijke fusies’

31 mei

In het Vlaams Parlement buigt de commissie Binnenlands Bestuur zich over de gemeentelijke fusies. Mercedes Van Volcem, voorzitter van de commissie, vindt dat er meer moet geluisterd worden naar de burgers zelf.

‘Ik bepleit sterk de gemeentelijke fusies, wanneer het de dienstverlening en de kosten voor de burgers verbetert.’, zegt Van Volcem. ‘In mijn regio denk ik dat het veel voordelen heeft om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een fusie Brugge – Damme.’

‘Damme heeft een groot grondgebied, maar slechts een beperkt aantal inwoners. Dat zijn factoren die het niet evident maken om brandweer- en politiediensten op peil te houden.’, weet Van Volcem.

‘Veel Bruggelingen, ikzelf incluis, hebben een groot hart voor Damme. Het is jammer dat het stadsbestuur van Brugge nooit deze piste heeft willen onderzoeken.’, zegt Van Volcem. ‘Ik vind dat dit zeker moet bekeken worden, maar dat het vooral een zaak van de inwoners van Damme is, een open debat en eventueel een referendum naar hun mening is belangrijk.’

De bedoeling van de gemeentelijke fusies is vooral de dienstverlening naar de burgers te verbeteren. Het is dan ook logisch dat we de inwoners ook zelf aan het woord laten hierover.

Daarom werd er ook op Facebook reeds een ‘poll’ gelanceerd om een indicatie te geven.

Mercedes Van Volcem
Voorzitter Commissie Binnenlands Bestuur Vlaams Parlement
Fractieleider Open Vld Gemeenteraad Brugge