Van Volcem (Open Vld) legt eed af als schepen van financiën en openbaar domein

7 jan

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) legt vanavond haar eed af als Brugs schepen van financiën, openbaar domein, eigendommen, erediensten en algemeen bestuur.

“Het is een grote verantwoordelijkheid om de stadsfinanciën te beheren. Eigenlijk ben je architect en boekhouder tegelijk. Je zet de financiële lijnen uit in overleg met elke schepen. Ik wil Brugge financieel gezond houden. We houden de exploitatiekosten onder controle en focussen op investeringen die onze stad aantrekkelijker en duurzamer maken. Het geld is en keuzes maken.”

“Ook het openbaar domein is van groot belang in Brugge. Onze stad ontvangt veel toeristen. Ik wil de leefbaarheid garanderen voor de inwoners. Hier kan het openbaar domein een belangrijke rol in spelen.”

De 47-jarige Van Volcem start met ervaring. Van 2006 tot 2012 was ze schepen van ruimtelijke ordening, huisvesting, stadsvernieuwing en monumentenzorg in de laatste legislatuur van burgemeester Patrick Moenaert. Nu wordt ze de eerste vrouwelijke schepen van financiën en openbare ruimte. Deze bevoegheden werden in het verleden bovendien uitgeoefend door twee aparte schepenen.

De voorbije verkiezingen ging de politica fors vooruit en behaalde 5.403 persoonlijke voorkeurstemmen. Dat is 25% meer dan in 2012 toen ze 4.363 voorkeurstemmen achter haar naam schaarde. Ze is hierdoor de meest populaire vrouwelijke politicus. Enkel Dirk Defauw en Franky Demon haalden meer stemmen.

Ook voor de provincie haalde Van Volcem een opmerkelijk resultaat. Ze ging 2000 stemmen vooruit als lijstduwer. Zo haalde ze als lijstduwer meer dan haar collega’s Bart Tommelein en Vincent Van Quickenborne.

Als Vlaams parlementslid is Mercedes voorzitter van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid. Ze heeft samen met haar man Francis Missault een advocatenkantoor. Samen hebben ze twee kinderen.

Voor Open Vld Plus wordt Ann Soete 2,5 jaar schepen van burgerlijke stand, bevolking en onderwijs. Erna neemt Jasper Pillen die bevoegdheden over.