Van Volcem vraagt naar impact van de aangespoelde paraffine aan de Belgische kust.

8 jan

Hoeveelheden paraffine (vergelijkbaar met kaarsvet) spoelden aan in diverse kustgemeenten. Lokaal ging men reeds over tot de opruiming van de stranden. Aangezien deze substanties een impact kunnen hebben op ons leefmilieu en dieren kunnen vergiftigen vraagt Mercedes Van Volcem aan de ministers van Leefmilieu (Schauvliege) en Dierenwelzijn (Weyts) de zaak sterk op te volgen.

Van Volcem volgt dit incident op en diende als Vlaams volksvertegenwoordiger volgende vraag in het Vlaams Parlement in:


Schriftelijke vraag aan minister Schauvliege en minister Weyts

                                                                         Brussel, 8 januari ’19


Paraffine aan de Belgische kust

Van Bredenen tot Zeebrugge spoelen dit weekend duizenden stukjes paraffine aan langs de kustlijn. Waarschijnlijk moet een schip dit geloosd hebben of verloren zijn. Bevoegde instanties zijn bezig de dader op te sporen.

En de kustgemeenten zijn met man en macht aan de slag om het spul te verwijderen. Want paraffine is sterk giftig voor dieren, wanneer het opgegeten wordt.

Omdat paraffine een derivaat van stookolie is brokkelt het af en blijft het kleven. Daarom is het niet mogelijk het machinaal op te ruimen. De technische diensten van de getroffen gemeenten dienen dan ook het opruimwerk manueel uit te voeren.

Vragen aan de minister:

  • Welke impact kunnen we op ons leefmilieu verwachten door het aanspoelen van de paraffinedelen op onze stranden?
  • Welke dieren komen in gevaar aan de kust door het in aanraking komen met de deeltjes?
  • Welke acties worden ondernomen om dierenslachtoffers te vermijden?
  • Is er reeds melding gemaakt van gekwetste of gestorven dieren ten gevolge van dit incident?
  • Gaat er vanuit de Vlaamse overheid actie ondernomen worden om de kustgemeenten te helpen bij de (coördinatie van) de opruiming van de paraffinedeeltjes?
  • Heeft men reeds contact gehad met de federale overheid omtrent de opsporing van de daders? En wat is daar de stand van zaken?