Vanavond gemeenteraad Brugge

27 jan

Vanavond is er om 18u30 gemeenteraad in het Brugse stadhuis.  Lees hier meer over wat er op de agenda staat. Mercedes Van Volcem diende tussenkomsten in over Klein Appelmoes, het stadiondossier en Chartreuse.

 

AGENDA GEMEENTERAAD 27 JANUARI 2015

 

Verslaggever : Burgemeester Renaat Landuyt

1 Stedenbeleid – overeenkomst met CAW Noord-West-Vlaanderen voor uitvoering van het project casemanagement ‘LOGiN’ 2014-2019 – goedkeuring. (dossier 137452)

2 Stedenbeleid – overeenkomst preventie uithuiszetting 2014-2019 – goedkeuring. (dossier 137736)

3 Stedenbeleid – overeenkomsten sociale verhuurkantoren 2014-2019 – goedkeuring. (dossier 137679)

Verslaggever : Schepen Franky Demon

4 Toelage – restauratie van graf Rudd, Kleine Kerkhofstraat 62 – definitieve uitbetaling. (dossier 137338)

5 Ruimtelijke ordening – gemeentelijk ruimtelijk structuurplan – opdracht tot herziening – goedkeuring. (dossier 137920)

6 Ruimtelijke ordening – gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oud Militair Hospitaal – ontwerp RUP – definitieve vaststelling. (dossier 138093)

7 Ruimtelijke ordening – ruimtelijk uitvoeringsplan Gistelse Steenweg Noord – voorlopige vaststelling na aanpassing openbaar onderzoek. (dossier 137825)

8 Ruimtelijke ordening – bouwen van 11 meergezinswoningen en 4 eengezinswoningen na sloop van 12 bestaande woningen, gelegen Sikkelstraat – Vorkstraat, 8000 Brugge, door de Brugse Maatschappij voor Huisvesting – voorgestelde nieuwe rooilijnen en de zaak der wegen – goedkeuring. (dossier 138130)

Verslaggever : Schepen Annick Lambrecht

9 Fietsplan – goedkeuring. (dossier 137655) Verslaggever : Schepen Boudewijn Laloo

10 Vlaamse Kunstcollectie vzw – statutenwijziging: goedkeuring – mandaat voor de vertegenwoordigers van de stad op de bijzondere algemene vergadering d.d. 17 februari 2015. (dossier 138022)

11 Financiën – retributiereglement op de opdrachten van brandpreventie door de hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 – goedkeuren. (dossier 137960) Gemeenteraad 27 januari 2015 2

Verslaggever : Schepen Frank Vandevoorde

12 Brandbeveiliging – bijdrage van de gemeenten zonder brandweerkorps en de gemeenten met een brandweerkorps van de categorie Z – definitieve afrekening forfaitaire bijdragen voor de jaarrekeningen 2006 tot en met 2010 – advies. (dossier 137131) Verslaggever : Schepen Jos Demarest

13 Personeel – aanpassing van de formatie van de dienst public relations & onthaal en het kabinet van de Burgemeester – aanpassing van artikel 213 en bijlage I en IV van de rechtspositieregeling voor het personeel van stad Brugge. (dossier 138079)

14 Personeel – rechtspositieregeling betreffende bijlage I en II ivm de specifieke vereisten bij aanwerving en bevordering van een technisch assistent bij de dienst burgerlijke stand – begraafplaatsen én crematorium – aanpassing. (dossier 138110) Voorstellen en interpellaties van raadsleden

15 agendering na 22/01 Akten en mededelingen

16 Politie – kennisname goedgekeurde jaarrekening 2013 – aktering. (dossier 137958)

17 Verkeersdienst – verslag stedelijke werkgroep verkeer d.d. 09 september 2014 – kennisname. (dossier 137941)

18 Concertgebouw Brugge vzw – begroting 2015 – kennisname. (dossier 137934) NIET-OPENBARE VERGADERING

Verslaggever : Burgemeester Renaat Landuyt

19 Personeel – politie – consolidatie van een arbeidsongeval – goedkeuren van de financiële regeling. (dossier 137630)

e financiële regeling. (dossier 137630)