Weldra alle verkeerslichten met LED-verlichting

9 nov

Op vandaag functioneert 70% van alle verkeerslichten op gewestwegen op LED-verlichting. In Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen zal 100% van alle gewestelijke verkeerslichten volgend jaar reeds LED-technologie bevatten. Zo blijkt uit een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem (Open VLD). “LED-verlichting is energiezuiniger en kostenbesparend. Om de 2020-doelstellingen te halen moet de overheid inspanningen aanhouden om energiezuiniger worden.” reageert Van Volcem. Voor de provincies Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen voorziet men de led-ombouw af te ronden in de loop van 2015. Ook voor de wegvakken waar er geen wegenisprojecten voorzien zijn. De ombouw van een aantal kruispunten naar led  is gekoppeld aan lopende wegenisprojecten, waaronder het project Noord-Zuid Limburg, maar ook verschillende (kleinere) TV3V-projecten (Tijdelijke Vennootschap Veilig Verkeer Vlaanderen). De timing zal van deze projecten afhangen.

Antwerpen, provincie van verkeerslichten

In de provincie Antwerpen is er procentueel gezien een achterstand. De provincie telt immers bijna dubbel zoveel installaties dan de andere. Het Agentschap Wegen en verkeer verwacht om een volledige ombouw te hebben gerealiseerd in de provincie in de loop van 2018.  Een groot aantal kruispunten maakt bovendien deel uit van het project “Vernieuwing Coördinatie Antwerpen”. De ombouw voor deze kruispunten zal samenvallen met dit project.

De provincie Vlaams-Brabant zit vandaag goed op schema voor de ombouw van de oude verkeerslichteninstallaties naar LEDs. Dit tempo kan echter niet aangehouden worden omwille van dringende infrastructurele werken. De volledige ombouw naar LED in Vlaams-Brabant zal bijgevolg langer duren. Over de gemeentelijke kruispunten heeft de Vlaamse Overheid geen zicht.

Onderstaande tabel geeft de stand van zaken op 1.10.2014 weer:

 

Provincie

Totaal aantal installaties

Totaal aantal installaties met led

Antwerpen

523

253 (48,4%)

Limburg

192

164 (85,4%)

Oost-Vlaanderen

299

220 (73,6%)

Vlaams-Brabant

300

202 (67,3%)

West-Vlaanderen

328

309 (94,2%)

Totaal

1642

1148 (69,9%)