Werken Damse Vaart-Zuid

7 feb

Vanaf maandag 11 februari zal een gedeelte van de Damse Vaart-Zuid, ter hoogte van de appartementen tot bijna aan de ring, wegens rioleringswerken en heraanleg volledig onderbroken zijn voor het verkeer. Behoudens onvoorziene omstandigheden gebeurt begin maart de asfaltering tussen de Sint-Godelievedreef en de ring als sluitstuk van deze heraanleg.

Verkeer
Plaatselijk verkeer volgt een omleiding via de Noorweegse Kaai, de dam en de Damse Vaart-Zuid tot aan de werfzone. De gebruikers van de ondergrondse garageparking hebben een in- en uitrit via het Zuidervaartje. Fietsers, met de fiets aan de hand, en voetgangers behouden doorgang.

Afvalophaling
Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt (kant Damse Vaart-Zuid of ter hoogte van de aansluiting met de Dampoortstraat).

Meer info
Politie, 050 44 88 65, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be
Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Leven & Mobiliteit-> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.