West-Vlaamse plantendag: “Meer bloemen voor bijen”

13 mrt

De West-Vlaamse plantendag, ‘Meer bloemen voor bijen’ is al aan zijn 7e editie toe. Stad Brugge, Departement omgeving, Regionaal Landschap Houtland, Provincie West-Vlaanderen en Tuinbouwschool Haverlo slaan dit jaar de handen in elkaar om mensen kennis te laten maken met een ruim plantenassortiment voor bijen.  Daarna kan je met de planten en ideetjes zelf aan de slag in je eigen tuin !

Bijenvriendelijke publieke ruimte

“Bloemen in de publieke ruimte fleuren niet alleen onze woonomgeving op.   Bijen en vlinders hebben nectar en stuifmeel broodnodig om te overleven.  De Stad Brugge heeft daarom bij de inrichting en het onderhoud heel wat aandacht voor bijenvriendelijke  beplantingen,” aldus schepen van Openbaar Domein en Groen Mercedes Van Volcem.

Aan de hand van een bijenplantengids kiezen we bijvoorbeeld waar het kan voor planten die een hoge pollen en nectarwaarde hebben.  Omdat er in elk seizoen voldoende voedselaanbod zou zijn zorgen we tevens voor een spreiding van de bloei.   Arme zandgronden vindt de solitaire zandbij een ideaal plekje om te wonen. Heel wat planten houden net van deze arme zandbodem dus passen we de plantenkeuze aan de groeiomstandigheden en niet omgekeerd.  Op die plaatsen bewust geen compost of hakseling aanbrengen is belangrijk voor het behoud van deze bijzondere diertjes.

Samen met de planten in particuliere tuinen kunnen we een aanzienlijk lint vormen. Ook een klein balkon of voortuintje kan perfect bijenvriendelijk ingericht worden. Je krijgt er veel bezoek voor in de plaats, de perfecte gelegenheid om van nabij kennis te maken met deze vlijtige vliegers.

De plantendag gaat door op 30 maart van 10u tot 17u, in de Vrije School Haverlo, Weidestraat, 156 te Assebroek.  De toegang is gratis. Info: https://www.west-vlaanderen.be/plantendag