Westhoek: doortrekking A19 geen optie voor Vlaamse Regering

5 feb

De Raad van State vernietigde eind december het GRUP van de N8, de mogelijke wegverbinding tussen Ieper en Veurne. Ondanks deze wending blijft de Vlaamse Regering gekant tegen de doortrekking van de A19. Dit blijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem(Open Vld). “Behoudens enkele milderende maatregelen maakt de Westhoek geen enkele doortastende vooruitgang op vlak van mobiliteit.” reageert het Vlaams Parlementslid.

Op 20 december 2013 heeft de Raad van State in arrest nr. 225.927 het GRUP N8 “wegverbinding Ieper-Veurne” geschorst. De Raad van State stelt dat de Vlaamse Regering haar keuze onvoldoende juist heeft gemotiveerd. De Vlaamse Regering heeft rapporten en adviezen van de door haar aangestelde studiebureaus en van eigen adviesraden genegeerd in de loop van de MER en GRUP-procedure. In antwoord stelt minister Crevits (Cd&v) dat de vernietigingsprocedure voor de Raad van State nog loopt. De Vlaamse Regering zal een memorie van antwoord indienen.

 

Studies en restauratie: gebrek aan doortastende maatregelen

In navolging van het dossier vroeg Van Volcem wat de Vlaamse Regering de afgelopen en komende jaren plant om de mobiliteit in de Westhoek te verbeteren. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bereidt de uitvoering van de Zuidwestelijke omleiding van Diksmuide voor. De verwervingen zijn recent opgestart. De doortrekking van de ring van Poperinge tussen de Veurnestraat en de Krombeekseweg is binnenkort afgewerkt. In 2014 zal de studie voor ontwerp, project-MER,… voor de omleiding van Adinkerke worden aanbesteed. De werken voor een fietstunnel onder de N38 (Noorderring van Ieper) starten dit jaar. Het ontwerp van de doortocht van Wijtschate wordt binnenkort afgewerkt. AWV plant de herinrichting van de doortocht van Reningelst.

De afgelopen vijf jaar was er de herinrichting van de doortocht in Ieper van de Diksmuidseweg en Frenchlaan en de herinrichting van de doortocht Dijk N39 te Adinkerke/De Panne. Er was tevens de realisatie van fietspaden langs gewestwegen en de aanleg van fietspaden langs gemeentewegen via subsidies uit het Fietsfonds. Een aantal kruispunten werden heringericht: Veurne kruispunt N35/N8, kraterrotonde N8/N390, rotonde N35/N330, Koksijde rotonde N39/N330. De Vlaamse Regering liet voorbereidende studies maken voor een mogelijke tramverlenging van Koksijde naar Veurne. Deze werden afgewerkt en op 13 september 2013 aan de Vlaamse Regering meegedeeld. De doorstroming van de kusttram werd geoptimaliseerd door de verkeerlichtenbeïnvloeding aan te sturen via Korte AfstandsRadio (KAR).

“Uit het antwoord van de minister blijkt het gebrek aan doortastende maatregelen die de mobiliteit in de Westhoek drastisch verbeteren. Veel studies en aanbevelingen en hier en daar een herinrichting van het kruispunt. Het palmares oogt mager. Dat met een West-Vlaamse minister van mobiliteit….” aldus Van Volcem.

Lees hier het antwoord van de minister op de vraag van Mercedes Van Volcem.