Files aanpakken doe je niet met extra bureaucratie

16 jun

Mercedes Van Volcem, voorzitter van de commissie Binnenlands Bestuur in het Vlaams Parlement, is niet overtuigd van het nut van een M-score voor woningen, zoals voorgesteld door minister Schauvliege. “Dit is compleet overbodig en zelfs paternalistisch. Het betekent alleen maar extra bureaucratie en kosten. Kandidaat-kopers zijn perfect in staat om na te gaan hoe bereikbaar de woning is die ze op het oog hebben,” aldus Van Volcem(Open Vld).

Minister Schauvliege stelt voor om elke woning in Vlaanderen een M-score of mobiliteitsscore te geven. Het zou een indicator zijn die aangeeft hoe bereikbaar de woning is. Hoe lager de score, hoe beter de woning aansluit bij openbaar vervoer of bij voorzieningen zoals scholen. Op die manier wil de minister kandidaat-kopers attent maken op de bereikbaarheid van de woning die ze op het oog hebben en zo files tegengaan.

“Het doel – minder files – is goed, maar het middel, de M-score, is slecht. Het betekent extra regellast, bureaucratie en kosten, die compleet overbodig zijn. In plaats van nieuwe attesten en regels uit te vinden, zou men moeten nagaan hoe we de regellast in Vlaanderen kunnen verlagen,” zegt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem.

Betutteling
Van Volcem vindt de M-score ook paternalistisch. “Kandidaat-kopers zijn vandaag al perfect in staat om na te gaan hoe bereikbaar de woning is die ze willen kopen. Je kan heel gemakkelijk en snel nagaan waar de dichtste bushalte, winkel of school is. Velen doen dat al. Een extra attest, met extra bureaucratie, is dus niet nodig, Dit behoort niet tot de kerntaken van een overheid,” aldus Van Volcem. “Files aanpakken doe je niet met extra bureaucratie.”