Vlaams Parlement

Werken loont. Nog nooit zoveel mensen met migratieachtergrond buiten de EU aan de slag

Werken loont Statbel publiceerde op 19 april haar nieuwste cijfers over de werkzaamheidsgraad in ons land. Conclusie? Bijna zes op tien mensen met herkomst buiten de Europese Unie in ons land zijn aan het werk. Nooit eerder lag dat cijfer zo hoog.

Werken loont

Werken loont in ons land. Dat is voor steeds meer mensen duidelijk. Het aandeel van werkenden met een migratieachtergrond buiten de EU in ons land neemt een vlucht.

De werkzaamheidsgraad onder mensen met een niet-Europese achtergrond in België is de afgelopen jaren sneller gestegen dan bij andere bevolkingsgroepen. In 2023 was 57,4% van de mensen tussen 20 en 64 jaar met niet-Europese wortels aan het werk, een recordhoogte. Dit is een stijging van 8,2 procentpunten sinds 2013. Ondanks deze vooruitgang blijft er een aanzienlijke kloof bestaan met de algemene werkgelegenheidsgraad van meer dan 72% en 76,5% voor mensen met Belgische ouders.

Regionale verschillen zijn ook merkbaar, met Vlaanderen die een hogere werkzaamheidsgraad heeft dan Brussel en Wallonië. Mensen met wortels buiten de EU hebben een lagere werkzaamheidsgraad in Wallonië (50,6%) vergeleken met Brussel (meer dan 55%) en Vlaanderen (bijna 63%).

De afname van etnische discriminatie en een succesvoller activeringsbeleid, samen met een hoger opleidingsniveau, worden ook als verklaringen genoemd. Hiermee drukken we als liberalen onze stempel en zorgen we voor een rechtvaardiger beleid en helpen we meer mensen vooruit te gaan in het leven. Werken loont.

Lees het artikel in De Tijd hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.