“Het sociaal woonbeleid faalt. Herwaardeer de private huurmarkt.”

29 sep

Voor Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem (Open Vld) tonen de cijfers over het toenemend aantal gezinnen dat uit zijn huis dreigt te worden gezet aan dat het sociaal woonbeleid faalt. ‘De wachtlijsten blijven aangroeien. Het enige alternatief is de private huurmarkt. Die moet dan ook dringend opgewaardeerd worden om nog meer uithuiszettingen te voorkomen.
Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem toont zich bezorgd over de onrustwekkende verhoging van het aantal gezinnen dat door betalingsproblemen uit zijn huis dreigt te worden gezet. Door de toenemende problematiek van wanbetaling zal de huidige krapte op de private huurmarkt enkel versterkt worden, met een verdere inkrimping van het aanbod tot gevolg.

‘De problematiek is een medaille met twee kanten’, zegt de Vlaams Volksvertegenwoordiger. ‘Er is de zorg voor de huurder, die zijn woning dreigt te verliezen, maar daarnaast is er de verhuurder, die niet zit te wachten op conflicten met zijn huurders maar wel op de betaling van zijn huur. Die is blijkens de studie van de OCMW’s overigens niet té hoog.’

Volgens Mercedes Van Volcem dreigt een vicieuze cirkel: ‘Als de vrees voor wanbetaling toeneemt, zal het aantal huurwoningen dalen, waardoor de woonkrapte toeneemt. Het zullen de minst kapitaalkrachtige huurders zijn die hiervan het slachtoffer worden.’

Een ander structureel probleem is het falend sociaal woonbeleid. ‘Terwijl al meer dan 90.000 mensen op de wachtlijst staan voor een sociale woning, heeft de minister de inkomensgrenzen met 10% verhoogd, waardoor de kansen voor de meest noodlijdende gezinnen andermaal verkleinen. De huursubsidie kan enig soelaas brengen, maar geldt pas als iemand minstens 5 jaar op de wachtlijst staat’, zegt Mercedes Van Volcem.

Volgens  Van Volcem moet de private huurmarkt opgewaardeerd worden om te zorgen voor een voldoende aanbod van betaalbare woningen. ‘Het huurgarantiefonds is een stap in de goede richting, op voorwaarde dat er in de modaliteiten een evenwicht tussen huurder en private verhuurder wordt nagestreefd’, aldus Mercedes Van Volcem. ‘Maar zolang de minister geen maatregelen neemt die private verhuurders stimuleert om te investeren in huurwoningen, dreigt de toestand niet te verbeteren.!’

Mercedes Van Volcem zal de minister van Wonen in het Vlaams Parlement interpelleren over de problematiek. ‘Tevens zal ik aandringen op een pakket maatregelen om de private huurmarkt op te waarderen. Zo kunnen bijvoorbeeld een uitbreiding van het stelsel van de huursubsidies, het marktconformer maken van de huurprijzen die verhuurders krijgen via Sociale Verhuurkantoren of voldoende budget voor sociale leningen al een wereld van verschil maken